Odda vidaregåande skule – læringsprosjekt

digitale ferdigheter, ikt, internasjonalt samarbeid, maskinovervåking, pneumatikk, språk, vedlikehald

Odda vidaregåande skule

KVV – Læringsbasert speling

KVV – Læringsbasert speling

Me ser korleis VR og dataspel kan vere pedagogisk verktøy som gir unike og særeigne kvalitetar for å skape læring og forståing.

Kvinnherad vidaregåande skule

Digital dømmekraft – prosjekt 2017-2018

Digital dømmekraft – prosjekt 2017-2018

Elever har utviklet et opplegg for å diskutere digital dømmekraft. Fokus på deling av bilder/filmer og konsekvensene av dette.

digital dømmekraft, hva er lov, nettvett, personvern

Læring i Hordaland

TM Master

Vi brukar TM Master til å gi elevane ei innføring i bruk av elektronisk vedlikehaldsprogram. Dette ser ut til å gi elevane god innsikt i bruk av systemet. Vi skal innføre ein enkel versjon av systemet om bord i vårt opplæringsfartøy.

Rubbestadnes vidaregåande skule

E-bøker på lesebrett

E-bøker på lesebrett

Leseprosjekt der fire klassar skal lesa e-bøker lånt via elanHordaland.no. Elevane får låna kvart sitt lesebrett til å lesa på.

e-bøker, elanhordaland.no, lesebrett

Læring i Hordaland

Omvendt undervisning, kjøretøy

Omvendt undervisning, kjøretøy

I dette prosjektet skal vi utvikle omvendt undervisning for Vg. 2 kjøretøy.

Austrheim vidaregåande skule

Digital samhandling i leiargruppa

Digital samhandling i leiargruppa

Gode digitale verktøy er avgjerande, både for å få til effektive møter og for å få til ei god utnytting av arbeidstida til den enkelte leiar. Distribuert leiing, kommunikasjon, samarbeide og samhandling, internt og eksternt, er viktige målområde for skulen.

digital samhandling, leiargruppa, one note, surface pro 4

Kvinnherad vidaregåande skule

Betre læring med iPad!

Betre læring med iPad!

Utprøving av iPad på ulike studieretningar innan vidaregåande opplæring

Kvinnherad vidaregåande skule

Min aktivitet

Min aktivitet

Eleven skal kunne gi innsikt i egen aktivitet som han/hun ellers ikke får vist i kroppsøvingen gjennom bruk av digitale hjelpemidler.

bruk av digitale hjelpemidler, kroppsøving, vurdering på elevens premisser

Slåtthaug videregående skole

Bruk av IKT i vurderingsarbeid

Bruk av IKT i vurderingsarbeid

lydretting, skjermretting, videoretting

Bergen Katedralskole

Arbeidslivtrening og Ipad

Arbeidslivtrening og Ipad

arbeidsliv, ipad, omgrep, ordforråd, sosialt samspel

Rogne vidaregåande skule

Nettbrett på Kvardagsliv

Nettbrett på Kvardagsliv

Betre læring og kommunikasjon med bruk av nettbrett for kvardagslivklassen ved olsvikåsen videregående skole

Olsvikåsen videregående skole

IPAD Elektro og matte

IPAD Elektro og matte

ipad elektro matte dokumentasjon app

Odda vidaregåande skule

Vurdering på nettbrett med lannotate

Vurdering på nettbrett med lannotate

Vurdering i språkfag ved hjelp av nettbrett og appen Iannotate

Olsvikåsen videregående skole

Pulsbelte i gym

Pulsbelte i gym

Bruk av klassesett med pulsbelter som er koblet opp mot app på ipad.

pulsbelte

Olsvikåsen videregående skole

Onenote klassenotatblokk og surface i undervisning

Onenote klassenotatblokk og surface i undervisning

Utforsking av surface og onenote klassenotatblokk i matematikkundervisning. Prosjektet er et samarbeid mellom Austrheim og Osterøy videregående skole.

Osterøy vidaregåande skule

Digitale verktøy i skriftlig og muntlig vurderingsarbeid

Å ta i bruk og spre bruken av digitale verktøy i skriftlig og muntlig vurderingsarbeid

dokumentasjon, dokumentkamera, videoretting, vurdering for læring

Amalie Skram videregående skole

GAFE og Hapara

GAFE og Hapara

Vi er tre lærere som har erstattet itslearning med tre ulike versjoner av GAFE - Google Apps For Education

gafe, google, google apps, google drive, lms, videoretting, vurdering for læring

Amalie Skram videregående skole

Ipad og Google i læringsarbeidet

Bruk av Ipad i klasse med redusert elevtall/IoP. Vi har brukt Ipad og Google dokumenter i kommunikasjon og læringsarbeid. Elever og lærere fikk hver sin Ipad og alle fikk konto på skolens google site, asvg.no.

app handtering ipad, apper, google, google apps, google drive, ipad, motivasjon, samarbeid, vurdering, vurdering for læring

Amalie Skram videregående skole

Utforskeren

Utforskeren

Filmprosjekt for VG2 i faget samfunnsfag med utgangspunkt i hovedområdet Utforskeren.

film. prosjekt. fordypning.

Slåtthaug videregående skole

«Skaparrom»

«Skaparrom»

«Skaparrom» er Sykehusskolen ved Nordahl Grieg vgs si satsing på skaping og koding for å fornye faga i dei nye skulelokala ved det nye Barne- og Ungdomssjukehuset ved Haukeland Sjukehus i Bergen, som opnar seinhausten 2016.

3d, digital sløyd, edb, koding, makerspace, musikk, praktiske- og estetiske fag, programmering, skaping

Nordahl Grieg Videregående skole

Digitalt bevisste elever

Digitalt bevisste elever

kildebruk, kildekritikk, nettvett

Lønborg videregående skole

IPad i læringsaktivitet – Helse og oppvekstfag

IPad i læringsaktivitet – Helse og oppvekstfag

Trykk på Erfaringar eller Framdriftsplan-Erfaringar

Norheimsund vidaregåande skule

Bygging av insektsfeller ved hjelp av 3 D printer

Bygging av insektsfeller ved hjelp av 3 D printer

Bygging av feller for fangst av insekter, Tverrfaglig aktivitet mellom biologi og TOF

Nordahl Grieg Videregående skole

iPad bruk HTH

iPad bruk HTH

Bruk av iPad i klasser med elever i kvardagslivsopplæring (HTH).

Åsane videregående skole

MDM i skolen

MDM i skolen

Lettare måte å handtere IPad-er på ved innkjøp og oppsett. Med moglegheter for ansatte å installere apper.

app handtering ipad, fjerninstallasjon, fjernkontrollere eininga, handtering av ios / osx, mdm server

Askøy videregående skole

Elevsuperbrukere og Surface pro 3 som elevpc

Elevsuperbrukere og Surface pro 3 som elevpc

Kvar klasse har ein eller to elevsuperbrukerer som hjelper resten av klassen med digitale problem i klasserommet. Elevsuperbrukerne får kurs som dei gir vidare til sine klasser. Elevsuperbrukerne får også testa ut korleis Surface pro 3 fungerer som elevpc

Austrheim vidaregåande skule