KVV – Læringsbasert speling

KVV – Læringsbasert speling

Me ser korleis VR og dataspel kan vere pedagogisk verktøy som gir unike og særeigne kvalitetar for å skape læring og forståing.

Kvinnherad vidaregåande skule

IPAD Elektro og matte

IPAD Elektro og matte

ipad elektro matte dokumentasjon app

Odda vidaregåande skule

Digitale verktøy i skriftlig og muntlig vurderingsarbeid

Å ta i bruk og spre bruken av digitale verktøy i skriftlig og muntlig vurderingsarbeid

dokumentasjon, dokumentkamera, videoretting, vurdering for læring

Amalie Skram videregående skole

GAFE og Hapara

GAFE og Hapara

Vi er tre lærere som har erstattet itslearning med tre ulike versjoner av GAFE - Google Apps For Education

gafe, google, google apps, google drive, lms, videoretting, vurdering for læring

Amalie Skram videregående skole

Ipad og Google i læringsarbeidet

Bruk av Ipad i klasse med redusert elevtall/IoP. Vi har brukt Ipad og Google dokumenter i kommunikasjon og læringsarbeid. Elever og lærere fikk hver sin Ipad og alle fikk konto på skolens google site, asvg.no.

app handtering ipad, apper, google, google apps, google drive, ipad, motivasjon, samarbeid, vurdering, vurdering for læring

Amalie Skram videregående skole

Utforskeren

Utforskeren

Filmprosjekt for VG2 i faget samfunnsfag med utgangspunkt i hovedområdet Utforskeren.

film. prosjekt. fordypning.

Slåtthaug videregående skole

«Skaparrom»

«Skaparrom»

«Skaparrom» er Sykehusskolen ved Nordahl Grieg vgs si satsing på skaping og koding for å fornye faga i dei nye skulelokala ved det nye Barne- og Ungdomssjukehuset ved Haukeland Sjukehus i Bergen, som opnar seinhausten 2016.

3d, digital sløyd, edb, koding, makerspace, musikk, praktiske- og estetiske fag, programmering, skaping

Nordahl Grieg Videregående skole

IPad i læringsaktivitet – Helse og oppvekstfag

IPad i læringsaktivitet – Helse og oppvekstfag

Trykk på Erfaringar eller Framdriftsplan-Erfaringar

Norheimsund vidaregåande skule

SKRIV – skriv.no

SKRIV – skriv.no

SKRIV har fokus på rammer og kontekst for utvikling av elevers skrivelyst og skriveferdigheter. Nettstedet www.skriv.no er et sentralt element i prosjektet.

skriv.no, skrivelyst, skriving, tekstar, ungdom

Læring i Hordaland

iPad i tilpassa opplæring

iPad i tilpassa opplæring

Korleis utnytte ipad i tilpassa undervisning med 4-gruppe.

Austrheim vidaregåande skule

CDORD ved KNV

cd-ord, eksamen, lytting, pc, prøver, skanning, skrivestøtte, tilpassa læring

Knarvik vidaregåande skule

Funksjonell bruk av iPad i undervisningen

Funksjonell bruk av iPad i undervisningen

SBL og barneklinikken jobber med funksjonell bruk av iPad i undervisningen. Vi vil tilrettelegge iPad på best mulig måte slik at den blir et funksjonelt hjelpemiddel i undervisningen med elevene. Ved å videreutvikle bruken av iPad vil vi følge den teknologiske utviklingen, effektivisere undervisningstiden, øke elevenes valgmuligheter i forhold til læringsstrategier, begrense de økonomiske utgiftene ved å utforske/videreutvikle allerede tilgjengelige IKT -læremidler og gi oss muligheter for rask tilpasning av undervisningen. Opprette samarbeid med andre sykehusskoler og deres erfaringer/bruk av iPad vil også være interessant å tilegne seg.

apper, differensiering, ipad, læringsstrategier, puffin, sykehusskolen, tilpasning, variasjon

Nordahl Grieg Videregående skole

spilleaktivitet

spilleaktivitet

Vi lager spilleaktiviteter både for norsk tegnspråk og fremmedspråk tegnspråk.

Nordahl Grieg Videregående skole

Digitale læringsvideoer som ny muntlig aktivitet

Digitale læringsvideoer som ny muntlig aktivitet

Vi ønsker å se på hva vi kan få ut av at elevene selv lager læringsvideoer, enten med PC eller iPad. Med riktig organisering og strukturering kan dette bli en form for muntlig aktivitet som vil kunne styrke matematikkinnlæringen til elevene fordi elevens matematikkspråklige ferdigheter blir styrket

ipad, læringsvideo, matematikk, muntlig, screencastomatic, showme

Nordahl Grieg Videregående skole

Ipad i fremmedspråk

Vi ønsker økt språklæring, med fokus på større skriftlig og muntlig produksjon, samt utvidelse av ordforrådet.Vi ønsker også å prøve ut nye måter å vurdere elevtekster på.

apps, fransk, fremmedspråk, ipad, spansk, tegnspråk, tysk, vurdering

Nordahl Grieg Videregående skole

Fagsamtale

Bruke iPod til å lage opptak av fagsamtale, for å hjelpe til med vurderinga

Fyllingsdalen videregående skole

Omvendt undervisning i matematikk og fransk

Omvendt undervisning i matematikk og fransk

Bedre tidsbruk i klasserommet, tilpasset opplæring gjennom bruk av «omvendt undervisning». Til bruk i fagene matematikk og spansk .

omvendt undervisning, video

Bergen Katedralskole

Bruk av I-Pad som tilrettelagt læringsverktøy

Bruk av I-Pad som tilrettelagt læringsverktøy

Vi ønsker en styrket læringseffekt på ulike kompetansenivå, spesielt innenfor regning, lesing og bokstavtrening på avdeling for spesialundervisning.

U.Pihl videregående skole

Bruk av dataloggere i realfagene

Bruk av dataloggere i realfagene

Utvikle gode øvelser med bruk av dataloggere i alle realfag

biologi, datalogger, film, fysikk, kjemi, matematikk, naturfag, pasco, video

Bergen Katedralskole

Bruk av iPad i kroppsøving

Bruk av iPad i kroppsøving

Bedre formativ vurdering i faget og økt gjennomføringsgrad.

Laksevåg videregående skole

Bruk av video i undervisning

Hovedmålsettningen er å lage opplæringsvideoer i fleire fag til elevene våre på Tanks vgs

omvendt undervising, samarbeid, tablet, video

Tanks videregående skole

Idrett -vurdering i aktivitetslære og toppidrett

Idrett -vurdering i aktivitetslære og toppidrett

Video og nettbrett i eigenvurdering og rettleiing innan idrettane langrenn og skiskyting.

ipad, online treningsdagbok, video

Voss gymnas

KVV – IKT-prosjekt Munnleg vurdering og Vurdering i munnleg

KVV – IKT-prosjekt Munnleg vurdering og Vurdering i munnleg

Intensjonen med prosjektet er å bruke språklab, opptak- / lydfil-funksjonane i It\'s learning og det nettbaserte programmet ScreencastOmatic for å nå pedagogiske mål.

it's learning, munnleg, screencastomatic, språklab, vurdering

Kvinnherad vidaregåande skule

Bruk av wiki i vg2 norsk

Bruk av wiki i vg2 norsk

Felles wiki/nettside for vg2 i norsk.

nettside, norsk, sjangrar, tekstar, web2, wiki

Øystese gymnas

Ipadprosjektet

Ipadprosjektet

Ipad som læringsverktøy for elevar i tilrettelagt opplæring

Knarvik vidaregåande skule

Smartbok

Smartbok

Bruk av Smartbok på EL og TP. Alle elevar på Vg 1 EL nyttar Smartbok i eitt fag, mens berre nokre elevar på TP nyttar boka, men då i alle programfaga.

Knarvik vidaregåande skule

Tysk reiseblogg

Reiseblogg i Tysk. Fiktiv interrail-tur i Europa, lære om geografi i fem tyskspråklege land.

Fyllingsdalen videregående skole

FastStone Capture

Lage skjermvideo med FastStone Capture

Fyllingsdalen videregående skole