KVV – Læringsbasert speling

KVV – Læringsbasert speling

Me ser korleis VR og dataspel kan vere pedagogisk verktøy som gir unike og særeigne kvalitetar for å skape læring og forståing.

Kvinnherad vidaregåande skule

Min aktivitet

Min aktivitet

Eleven skal kunne gi innsikt i egen aktivitet som han/hun ellers ikke får vist i kroppsøvingen gjennom bruk av digitale hjelpemidler.

bruk av digitale hjelpemidler, kroppsøving, vurdering på elevens premisser

Slåtthaug videregående skole

Nettbrett på Kvardagsliv

Nettbrett på Kvardagsliv

Betre læring og kommunikasjon med bruk av nettbrett for kvardagslivklassen ved olsvikåsen videregående skole

Olsvikåsen videregående skole

Digitale verktøy i skriftlig og muntlig vurderingsarbeid

Å ta i bruk og spre bruken av digitale verktøy i skriftlig og muntlig vurderingsarbeid

dokumentasjon, dokumentkamera, videoretting, vurdering for læring

Amalie Skram videregående skole

Utforskeren

Utforskeren

Filmprosjekt for VG2 i faget samfunnsfag med utgangspunkt i hovedområdet Utforskeren.

film. prosjekt. fordypning.

Slåtthaug videregående skole

«Skaparrom»

«Skaparrom»

«Skaparrom» er Sykehusskolen ved Nordahl Grieg vgs si satsing på skaping og koding for å fornye faga i dei nye skulelokala ved det nye Barne- og Ungdomssjukehuset ved Haukeland Sjukehus i Bergen, som opnar seinhausten 2016.

3d, digital sløyd, edb, koding, makerspace, musikk, praktiske- og estetiske fag, programmering, skaping

Nordahl Grieg Videregående skole

Elevsuperbrukere og Surface pro 3 som elevpc

Elevsuperbrukere og Surface pro 3 som elevpc

Kvar klasse har ein eller to elevsuperbrukerer som hjelper resten av klassen med digitale problem i klasserommet. Elevsuperbrukerne får kurs som dei gir vidare til sine klasser. Elevsuperbrukerne får også testa ut korleis Surface pro 3 fungerer som elevpc

Austrheim vidaregåande skule

International Student Leaders for the Future

International Student Leaders for the Future

\"I WANT THEM TO WANT TO CHANGE THE WORLD\" Utvikling av morgendagens ledere.

Nordahl Grieg Videregående skole

Onenote i undervisning

Onenote i undervisning

Forenkle kommunikasjon mellom lærer og elev. En strukturert læringsplattform som er lett tilgjengelig på flere enheter.

class notebook creator, forenkle kommunikasjon mellom lærer og elev, lett tilgjengelig, onenote i undervisning, samhandling

Askøy videregående skole

SKRIV – skriv.no

SKRIV – skriv.no

SKRIV har fokus på rammer og kontekst for utvikling av elevers skrivelyst og skriveferdigheter. Nettstedet www.skriv.no er et sentralt element i prosjektet.

skriv.no, skrivelyst, skriving, tekstar, ungdom

Læring i Hordaland

Ferdighetsbeskrivelser i vurdering

Ferdighetsbeskrivelser i vurdering

Utvikle og bruke ferdighetsbeskrivelser for konkrete vurderinger med fremovermelding.

underveisvurdering, vurdering for læring

Nordahl Grieg Videregående skole

NGV i kjempeform

NGV i kjempeform er et tverrfaglig og utenomfaglig prosjekt som tar sikte på helsefremmende arbeid knyttet til trening og kosthold i samarbeid med nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet.

Nordahl Grieg Videregående skole

En bærekraftig by? Et verdig liv?

En bærekraftig by? Et verdig liv?

Elevene skal forske på konsekvensene av at Nygårdsparken ble stengt.

bærekraft, hvordan behandler vi de svakeste?, kvalitative metoder, sosialt avvik, sosiologi

Nordahl Grieg Videregående skole

Tegnspråkvideo

Tegnspråkvideo

Hørselshemmede ansatte og elever samarbeider om et prosjekt. Vi lager et eventyr om den digitale skole.

Nordahl Grieg Videregående skole

Bærekraftig folkehelse i et bærekraftig helsevesen

Bærekraftig folkehelse i et bærekraftig helsevesen

Implementere utdanning for bærekraftig utvikling i utdanningen gjennom konkretisering av læreplanmål i en bærekraftig retning.

bærekraft, folkehelse, læreplanmål

Nordahl Grieg Videregående skole

Framferd Finse

Framferd Finse

Tverrfaglig forskningsbasert undervisningsprosjekt på Finse. Naturfag, kroppsøving, matematikk, historie og programfag på MK. Samarbeid med forskningsstasjonen på Finse, UiO/UiB og Tobias Thorleifsson.

Nordahl Grieg Videregående skole

Dataspill i klasserommet

Dataspill i klasserommet

Next Level er Nordahl Grieg sin satsning på dataspill i skolen. Prosjektet ønsker å tilrettelegge for spillaktivitet og dele kunnskap om hvordan spill kan brukes i ulike fag.

civilization, dataspill, delingskultur, kompetansesenter, læringsverktøy, motivasjon, the walking dead

Nordahl Grieg Videregående skole

Heildigital undervisning

Heildigital undervisning

IKT-Servicefag, Drift og Vedlikehald. I dette faget skal elevane utvikle si eiga lærebok/notatbok gjennom bruk av blogg. Lærar vil nytte blogg som kommunikasjonsmiddel mot elevane. Det er eit mål at undervisninga skal gå utan bruk av papir og bygge på prinsippet om heildigital undervisning. All fagleg kommunikasjon til/frå lærar/elev og elev til elev går gjennom blogg-systemet. Det vil bli fokus på Smartboard til felles visning, og i forhold til fagleg rettleiing og vurdering av arbeid som er i digital form.

Voss vidaregåande skule

Nettbrett i Kroppsøving

Nettbrett i Kroppsøving

Kroppsøving, pedagogisk bruk av IKT i for å sikre dokumentasjon av eigentreningsperiodar samt sikre tilrettelegging for elevar med spesielle behov.

ipad, kroppsøving, spesiell tilrettelegging

Voss vidaregåande skule

Bytesize – Vaffelrobot

Bytesize – Vaffelrobot

Learning by chewing :) Lage vaffeljern !

fra idé til produkt

Arna vidaregåande skole

Nettbrett i vurderingsarbeidet og undervisningspraksis

Nettbrett i vurderingsarbeidet og undervisningspraksis

Arna vidaregåande skole

Omvendt undervisning i grammatikk

Omvendt undervisning i grammatikk

grammatikk

Øystese gymnas

Bruk av dataloggere i realfagene

Bruk av dataloggere i realfagene

Utvikle gode øvelser med bruk av dataloggere i alle realfag

biologi, datalogger, film, fysikk, kjemi, matematikk, naturfag, pasco, video

Bergen Katedralskole

Bruk av iPad i kroppsøving

Bruk av iPad i kroppsøving

Bedre formativ vurdering i faget og økt gjennomføringsgrad.

Laksevåg videregående skole

Eigenvurdering som læringsstrategi i realfag

Eigenvurdering som læringsstrategi i realfag

ikt, læringsstrategi, realfag, vurdering

Fana gymnas

Idrett -vurdering i aktivitetslære og toppidrett

Idrett -vurdering i aktivitetslære og toppidrett

Video og nettbrett i eigenvurdering og rettleiing innan idrettane langrenn og skiskyting.

ipad, online treningsdagbok, video

Voss gymnas

Ikt vurdering

Ikt vurdering

Innføring av nettbrett og smarttelefoner som en del av bedre vurderingspraksis, spesielt underveisvurdering og økt digital kompetanse både blant elever og lærere. Øke elevens engasjement/motivasjon og få eleven interessert i sin egen læringsprosess og øke refleksjonen rundt læring.

Arna vidaregåande skole

Bruk av wiki i vg2 norsk

Bruk av wiki i vg2 norsk

Felles wiki/nettside for vg2 i norsk.

nettside, norsk, sjangrar, tekstar, web2, wiki

Øystese gymnas