KVV – Læringsbasert speling

KVV – Læringsbasert speling

Me ser korleis VR og dataspel kan vere pedagogisk verktøy som gir unike og særeigne kvalitetar for å skape læring og forståing.

Kvinnherad vidaregåande skule

Digital dømmekraft – prosjekt 2017-2018

Digital dømmekraft – prosjekt 2017-2018

Elever har utviklet et opplegg for å diskutere digital dømmekraft. Fokus på deling av bilder/filmer og konsekvensene av dette.

digital dømmekraft, hva er lov, nettvett, personvern

Læring i Hordaland

Betre læring med iPad!

Betre læring med iPad!

Utprøving av iPad på ulike studieretningar innan vidaregåande opplæring

Kvinnherad vidaregåande skule

Min aktivitet

Min aktivitet

Eleven skal kunne gi innsikt i egen aktivitet som han/hun ellers ikke får vist i kroppsøvingen gjennom bruk av digitale hjelpemidler.

bruk av digitale hjelpemidler, kroppsøving, vurdering på elevens premisser

Slåtthaug videregående skole

Arbeidslivtrening og Ipad

Arbeidslivtrening og Ipad

arbeidsliv, ipad, omgrep, ordforråd, sosialt samspel

Rogne vidaregåande skule

Pulsbelte i gym

Pulsbelte i gym

Bruk av klassesett med pulsbelter som er koblet opp mot app på ipad.

pulsbelte

Olsvikåsen videregående skole

Utforskeren

Utforskeren

Filmprosjekt for VG2 i faget samfunnsfag med utgangspunkt i hovedområdet Utforskeren.

film. prosjekt. fordypning.

Slåtthaug videregående skole

Digitalt bevisste elever

Digitalt bevisste elever

kildebruk, kildekritikk, nettvett

Lønborg videregående skole

IPad i læringsaktivitet – Helse og oppvekstfag

IPad i læringsaktivitet – Helse og oppvekstfag

Trykk på Erfaringar eller Framdriftsplan-Erfaringar

Norheimsund vidaregåande skule

iPad bruk HTH

iPad bruk HTH

Bruk av iPad i klasser med elever i kvardagslivsopplæring (HTH).

Åsane videregående skole

Elevsuperbrukere og Surface pro 3 som elevpc

Elevsuperbrukere og Surface pro 3 som elevpc

Kvar klasse har ein eller to elevsuperbrukerer som hjelper resten av klassen med digitale problem i klasserommet. Elevsuperbrukerne får kurs som dei gir vidare til sine klasser. Elevsuperbrukerne får også testa ut korleis Surface pro 3 fungerer som elevpc

Austrheim vidaregåande skule

Chormebooks v2

Chormebooks v2

Vi tar chromebook-bruken til et nytt nivå ved hjelp av GAFE. Det blir også chromebook-lunsj en gang i måneden for alle elever som har chromebook.

chromebook

Olsvikåsen videregående skole

Trygg På Data

Trygg På Data

Et opplæringsløp for ansatte og elever som har som mål å gjøre alle til trygge databrukere.

it-sikkerhet, kryptering, malware, passord, virus

Olsvikåsen videregående skole

Opplæring i Mindjet

Opplæring i Mindjet

Læra bruk av tankekart på PC/Mac/nettbrett

Knarvik vidaregåande skule

Forskerfrø

Forskerfrø

Barn for ei bærekraftig utvikling

aktiv, barn, bærekraft, engasjert, framtid for alle, nysgjerrighet, teori i praksis

Nordahl Grieg Videregående skole

CDORD ved KNV

cd-ord, eksamen, lytting, pc, prøver, skanning, skrivestøtte, tilpassa læring

Knarvik vidaregåande skule

NGV i kjempeform

NGV i kjempeform er et tverrfaglig og utenomfaglig prosjekt som tar sikte på helsefremmende arbeid knyttet til trening og kosthold i samarbeid med nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet.

Nordahl Grieg Videregående skole

Tegnspråkvideo

Tegnspråkvideo

Hørselshemmede ansatte og elever samarbeider om et prosjekt. Vi lager et eventyr om den digitale skole.

Nordahl Grieg Videregående skole

Bruk av hybrid pc som lærarverktøy

Bruk av hybrid pc som lærarverktøy

Teste ut ulike hybridmaskiner som lærarverktøy, først og fremst til å lage skjermvideoar og til retting ved hjelp av touchpen-teknologi.

Fyllingsdalen videregående skole

Bærekraftig folkehelse i et bærekraftig helsevesen

Bærekraftig folkehelse i et bærekraftig helsevesen

Implementere utdanning for bærekraftig utvikling i utdanningen gjennom konkretisering av læreplanmål i en bærekraftig retning.

bærekraft, folkehelse, læreplanmål

Nordahl Grieg Videregående skole

Safe Internet for All

Safe Internet for All

Safe Internet for All (SIFA) er et internasjonaliseringsprosjekt på Os VGS med fire andre land. Det er et toårig prosjekt og omhandler hvordan bruke internett på en god og sikker måte.

internett, kildebruk, sikkerhet

Os vidaregåande skule

Omvendt undervisning i naturfag

Omvendt undervisning i naturfag

Prosjektet tar sikte på å opprette en helhetlig undervisningsplattform i naturfag med utgangspunkt i undervisningsnettstedet campus.inkrement.no. Videre å gjennomføre naturfagundervisning på 1HO i henhold til de pedagogiske retningslinjene for omvendt undervisning. Prosjektet skal evalueres og utvikles i samarbeid mellom elever og lærere.

Nordahl Grieg Videregående skole

Dataspill i klasserommet

Dataspill i klasserommet

Next Level er Nordahl Grieg sin satsning på dataspill i skolen. Prosjektet ønsker å tilrettelegge for spillaktivitet og dele kunnskap om hvordan spill kan brukes i ulike fag.

civilization, dataspill, delingskultur, kompetansesenter, læringsverktøy, motivasjon, the walking dead

Nordahl Grieg Videregående skole

Pedagogisk bruk av digitale tavler

Pedagogisk bruk av digitale tavler

Innføring av digitale tavler (eBeam) på skulen vil opna for ein annan type undervisning og mulighetar som ein ikkje har med tradisjonelle tavler. Me ønskjer med dette prosjektet å fokusere på korleis me kan bruka dei digitale tavlene til få enda betre læringsøkter .

den gode læringsøkta, digital tavle, ebeam

Fitjar vidaregåande skule

Nettbrett i vurderingsarbeidet og undervisningspraksis

Nettbrett i vurderingsarbeidet og undervisningspraksis

Arna vidaregåande skole

Retting med iPad

Retting på iPad med spesialpenn. Skriv direkte på skjermen

Fyllingsdalen videregående skole

Teoriprezi i kroppsøving

Vi har ikkje lærebok i kroppsøvingsfaget, difor har vi samla alt teoristoffet i ein prezi-oversikt

Fyllingsdalen videregående skole