IPad i læringsaktivitet – Helse og oppvekstfag

IPad i læringsaktivitet – Helse og oppvekstfag

Trykk på Erfaringar eller Framdriftsplan-Erfaringar

Norheimsund vidaregåande skule

MDM i skolen

MDM i skolen

Lettare måte å handtere IPad-er på ved innkjøp og oppsett. Med moglegheter for ansatte å installere apper.

app handtering ipad, fjerninstallasjon, fjernkontrollere eininga, handtering av ios / osx, mdm server

Askøy videregående skole

Onenote i undervisning

Onenote i undervisning

Forenkle kommunikasjon mellom lærer og elev. En strukturert læringsplattform som er lett tilgjengelig på flere enheter.

class notebook creator, forenkle kommunikasjon mellom lærer og elev, lett tilgjengelig, onenote i undervisning, samhandling

Askøy videregående skole

iPad i tilpassa opplæring

iPad i tilpassa opplæring

Korleis utnytte ipad i tilpassa undervisning med 4-gruppe.

Austrheim vidaregåande skule

Pedagogisk bruk av digitale tavler

Pedagogisk bruk av digitale tavler

Innføring av digitale tavler (eBeam) på skulen vil opna for ein annan type undervisning og mulighetar som ein ikkje har med tradisjonelle tavler. Me ønskjer med dette prosjektet å fokusere på korleis me kan bruka dei digitale tavlene til få enda betre læringsøkter .

den gode læringsøkta, digital tavle, ebeam

Fitjar vidaregåande skule

Nettbrett i vurderingsarbeidet og undervisningspraksis

Nettbrett i vurderingsarbeidet og undervisningspraksis

Arna vidaregåande skole

Bruk av iPad i kroppsøving

Bruk av iPad i kroppsøving

Bedre formativ vurdering i faget og økt gjennomføringsgrad.

Laksevåg videregående skole

Ipadprosjektet

Ipadprosjektet

Ipad som læringsverktøy for elevar i tilrettelagt opplæring

Knarvik vidaregåande skule

Smartbok

Smartbok

Bruk av Smartbok på EL og TP. Alle elevar på Vg 1 EL nyttar Smartbok i eitt fag, mens berre nokre elevar på TP nyttar boka, men då i alle programfaga.

Knarvik vidaregåande skule

Utvida klasseråd

Utvida klasseråd

Alle elevar og lærarar på same trinn samlast og diskuterer lærings- og arbeidsmiljø og korleis det kan betrast.

demokrati, elevdemokrati, elevundersøking, klasseleiing, samarbeid

Øystese gymnas

Didaktisk bruk av smartbok i undervisningen

Didaktisk bruk av smartbok i undervisningen

Bruk av smartbok og ipad i undervisning i programfagene på helsefagarbeiderutdanningen

ipad, smartbok, tilpassa læring

Lønborg videregående skole

Digital tavle – pedagogisk bruk av eBeam

Digital tavle – pedagogisk bruk av eBeam

Alle faglærarane skal ha prøvd å ta i bruk digitale tavle (ebeam) i minst eit undervisningsprosjekt i løpet av skuleåret.

Etne vidaregåande skule

Windows 8-nettbrett trådlaust til prosjektor

Windows 8-nettbrett trådlaust til prosjektor

Lærarar brukar nettbrett med windows 8 i timane trådlaust på prosjektor

Etne vidaregåande skule