Digital dømmekraft – prosjekt 2017-2018

Digital dømmekraft – prosjekt 2017-2018

Elever har utviklet et opplegg for å diskutere digital dømmekraft. Fokus på deling av bilder/filmer og konsekvensene av dette.

digital dømmekraft, hva er lov, nettvett, personvern

Læring i Hordaland

IPAD Elektro og matte

IPAD Elektro og matte

ipad elektro matte dokumentasjon app

Odda vidaregåande skule

«Skaparrom»

«Skaparrom»

«Skaparrom» er Sykehusskolen ved Nordahl Grieg vgs si satsing på skaping og koding for å fornye faga i dei nye skulelokala ved det nye Barne- og Ungdomssjukehuset ved Haukeland Sjukehus i Bergen, som opnar seinhausten 2016.

3d, digital sløyd, edb, koding, makerspace, musikk, praktiske- og estetiske fag, programmering, skaping

Nordahl Grieg Videregående skole

Tegnspråkpilot

Tegnspråkpilot

Tiltak for å styrke teiknspråk i grunnopplæringa – Pilotprosjekt. Utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å vurdere virkemidler som kan bidra til å fremme tilbudet innen tegnspråk i grunnopplæringen (grunn- og videregående skole). Ett av tiltakene i oppdragsbrevet var «Konkretisering og gjennomføring av pilotprosjekter for tegnspråk.» I samarbeid med Statped har Utdanningsdirektoratet laget overordnet rammeplan for pilotprosjektene til KD, med detaljert planarbeid for pilotprosjektene. I arbeidet med prosjektet har Statped samarbeidet med Norges Døveforbund, Språkrådet, og 4 pilotskoler. Nordahl Grieg vgs er pilotskole på videregående skolenivå. Prosjektperiode 1.1.14-1.6.15.

delingskultur, inkludering, tegnspråk

Nordahl Grieg Videregående skole

Onenote i undervisning

Onenote i undervisning

Forenkle kommunikasjon mellom lærer og elev. En strukturert læringsplattform som er lett tilgjengelig på flere enheter.

class notebook creator, forenkle kommunikasjon mellom lærer og elev, lett tilgjengelig, onenote i undervisning, samhandling

Askøy videregående skole

SKRIV – skriv.no

SKRIV – skriv.no

SKRIV har fokus på rammer og kontekst for utvikling av elevers skrivelyst og skriveferdigheter. Nettstedet www.skriv.no er et sentralt element i prosjektet.

skriv.no, skrivelyst, skriving, tekstar, ungdom

Læring i Hordaland