Vurdering på nettbrett med lannotate

Vurdering på nettbrett med lannotate

Vurdering i språkfag ved hjelp av nettbrett og appen Iannotate

Olsvikåsen videregående skole

Digitale verktøy i skriftlig og muntlig vurderingsarbeid

Å ta i bruk og spre bruken av digitale verktøy i skriftlig og muntlig vurderingsarbeid

dokumentasjon, dokumentkamera, videoretting, vurdering for læring

Amalie Skram videregående skole

GAFE og Hapara

GAFE og Hapara

Vi er tre lærere som har erstattet itslearning med tre ulike versjoner av GAFE - Google Apps For Education

gafe, google, google apps, google drive, lms, videoretting, vurdering for læring

Amalie Skram videregående skole

CDORD ved KNV

cd-ord, eksamen, lytting, pc, prøver, skanning, skrivestøtte, tilpassa læring

Knarvik vidaregåande skule

Digitale læringsvideoer som ny muntlig aktivitet

Digitale læringsvideoer som ny muntlig aktivitet

Vi ønsker å se på hva vi kan få ut av at elevene selv lager læringsvideoer, enten med PC eller iPad. Med riktig organisering og strukturering kan dette bli en form for muntlig aktivitet som vil kunne styrke matematikkinnlæringen til elevene fordi elevens matematikkspråklige ferdigheter blir styrket

ipad, læringsvideo, matematikk, muntlig, screencastomatic, showme

Nordahl Grieg Videregående skole

iPad i dramafag

Bruk av iPad til kjøring av lyd og lys, og til egenvudering/ tilbakemeldinger

Fyllingsdalen videregående skole

Fagsamtale

Bruke iPod til å lage opptak av fagsamtale, for å hjelpe til med vurderinga

Fyllingsdalen videregående skole

iPodvurdering

Bruke film til bevisstgjering og øving til munnleg framføring

Fyllingsdalen videregående skole

Videoretting

Bruke Screncast-o-matic til å spele inn munnlege tilbakemeldingar/ kommentarar på elevtekstar

Fyllingsdalen videregående skole

Teoriprezi i kroppsøving

Vi har ikkje lærebok i kroppsøvingsfaget, difor har vi samla alt teoristoffet i ein prezi-oversikt

Fyllingsdalen videregående skole

Vurdering i programfag MK

Vurdering i programfag MK

Styrke lærar si vurdering av prosess i prøve- og eksamenssituasjonar. Auke eleven sitt utbyte av eigenvurdering.

egenvurdering, remote desktop, vurdering

Voss husflidskule