Digital samhandling i leiargruppa

Digital samhandling i leiargruppa

Gode digitale verktøy er avgjerande, både for å få til effektive møter og for å få til ei god utnytting av arbeidstida til den enkelte leiar. Distribuert leiing, kommunikasjon, samarbeide og samhandling, internt og eksternt, er viktige målområde for skulen.

digital samhandling, leiargruppa, one note, surface pro 4

Kvinnherad vidaregåande skule

International Student Leaders for the Future

International Student Leaders for the Future

\"I WANT THEM TO WANT TO CHANGE THE WORLD\" Utvikling av morgendagens ledere.

Nordahl Grieg Videregående skole

OneNote i administrativt samarbeid

OneNote i administrativt samarbeid

Gjennom måla i dette prosjektet vil OneNote gje leiargruppa på Voss vidaregåande skule ei god plattform for digital samhandling. Den enkelte leiar vil i eitt system ha oversikt over saker som til kvar tid er under arbeid og leiargruppa vil kunne «samskrive» om saker som fleire i leiargruppa har samarbeid om.

delingskultur samarbeidslæring skuleleiing

Voss vidaregåande skule

IKT-samhandling

IKT-samhandling

Kursing i og innføring av nytt utstyr. Oppfrisking av Outlook. Kursing i og innføring av OneNote. Oppbygging av felles mappestruktur. Kursing og oppbygging av struktur på felles plattform og lagringssted. Kursing i nødvendig tilleggsutstyr. Gjennomgang av rutiner og samhandling.

felles mappestruktur, ikt samhandling, onenote, outlook

Askøy videregående skole

Onenote i leiiargruppa

Onenote i leiiargruppa

Bruk av OneNote som verktøy for digital samhandling i leiargruppa for informasjonsflyt, «samskriving» og som digitalt arkiv. Ein ynskjer verktøy for mobil tilgang ved bruk av mobil og nettbrett, som kan opne og redigere dokument frå OneNote.

Voss husflidskule