KVV – Læringsbasert speling

KVV – Læringsbasert speling

Me ser korleis VR og dataspel kan vere pedagogisk verktøy som gir unike og særeigne kvalitetar for å skape læring og forståing.

Kvinnherad vidaregåande skule

Digital dømmekraft – prosjekt 2017-2018

Digital dømmekraft – prosjekt 2017-2018

Elever har utviklet et opplegg for å diskutere digital dømmekraft. Fokus på deling av bilder/filmer og konsekvensene av dette.

digital dømmekraft, hva er lov, nettvett, personvern

Læring i Hordaland

E-bøker på lesebrett

E-bøker på lesebrett

Leseprosjekt der fire klassar skal lesa e-bøker lånt via elanHordaland.no. Elevane får låna kvart sitt lesebrett til å lesa på.

e-bøker, elanhordaland.no, lesebrett

Læring i Hordaland

Betre læring med iPad!

Betre læring med iPad!

Utprøving av iPad på ulike studieretningar innan vidaregåande opplæring

Kvinnherad vidaregåande skule

IPAD Elektro og matte

IPAD Elektro og matte

ipad elektro matte dokumentasjon app

Odda vidaregåande skule

Vurdering på nettbrett med lannotate

Vurdering på nettbrett med lannotate

Vurdering i språkfag ved hjelp av nettbrett og appen Iannotate

Olsvikåsen videregående skole

Pulsbelte i gym

Pulsbelte i gym

Bruk av klassesett med pulsbelter som er koblet opp mot app på ipad.

pulsbelte

Olsvikåsen videregående skole

Digitale verktøy i skriftlig og muntlig vurderingsarbeid

Å ta i bruk og spre bruken av digitale verktøy i skriftlig og muntlig vurderingsarbeid

dokumentasjon, dokumentkamera, videoretting, vurdering for læring

Amalie Skram videregående skole

GAFE og Hapara

GAFE og Hapara

Vi er tre lærere som har erstattet itslearning med tre ulike versjoner av GAFE - Google Apps For Education

gafe, google, google apps, google drive, lms, videoretting, vurdering for læring

Amalie Skram videregående skole

Utforskeren

Utforskeren

Filmprosjekt for VG2 i faget samfunnsfag med utgangspunkt i hovedområdet Utforskeren.

film. prosjekt. fordypning.

Slåtthaug videregående skole

Digitalt bevisste elever

Digitalt bevisste elever

kildebruk, kildekritikk, nettvett

Lønborg videregående skole

Elevsuperbrukere og Surface pro 3 som elevpc

Elevsuperbrukere og Surface pro 3 som elevpc

Kvar klasse har ein eller to elevsuperbrukerer som hjelper resten av klassen med digitale problem i klasserommet. Elevsuperbrukerne får kurs som dei gir vidare til sine klasser. Elevsuperbrukerne får også testa ut korleis Surface pro 3 fungerer som elevpc

Austrheim vidaregåande skule

Linux to go

Linux to go

Skoleåret 2014-2015 testet vi Windows to go. Dette skoleåret skal vi bruke de samme minnepennene til Linux to go.

linux, minnepenn

Olsvikåsen videregående skole

Chormebooks v2

Chormebooks v2

Vi tar chromebook-bruken til et nytt nivå ved hjelp av GAFE. Det blir også chromebook-lunsj en gang i måneden for alle elever som har chromebook.

chromebook

Olsvikåsen videregående skole

Trygg På Data

Trygg På Data

Et opplæringsløp for ansatte og elever som har som mål å gjøre alle til trygge databrukere.

it-sikkerhet, kryptering, malware, passord, virus

Olsvikåsen videregående skole

International Student Leaders for the Future

International Student Leaders for the Future

\"I WANT THEM TO WANT TO CHANGE THE WORLD\" Utvikling av morgendagens ledere.

Nordahl Grieg Videregående skole

Onenote i undervisning

Onenote i undervisning

Forenkle kommunikasjon mellom lærer og elev. En strukturert læringsplattform som er lett tilgjengelig på flere enheter.

class notebook creator, forenkle kommunikasjon mellom lærer og elev, lett tilgjengelig, onenote i undervisning, samhandling

Askøy videregående skole

Ferdighetsbeskrivelser i vurdering

Ferdighetsbeskrivelser i vurdering

Utvikle og bruke ferdighetsbeskrivelser for konkrete vurderinger med fremovermelding.

underveisvurdering, vurdering for læring

Nordahl Grieg Videregående skole

Videoretting

Videoretting

Videoretting bruker et program som tar opp aktivitetene på en dataskjerm. Skjerm-og lyd opptak brukes for å gi tilbakemelding på elevtekster. Jeg bruker programmet Screencast-O-Matic som er gratis og kan lastes ned her. Jeg begynner med å skriver ned noen punkt som jeg har tenkt å gi tilbakemelding på (som kladd til meg selv). Jeg pleier også å utheve deler jeg har lyst å kommentere slik at jeg ikke glemmer noe. Jeg bruker automatiserte merknader eller makroer jeg har laget til å påpeke grammatiske feil i teksten. Makroene kan lastes ned her. Jeg vil gjerne presisere at jeg markerer ikke alle feilene. Jeg bruker også å spore endringer i word slik at det jeg skriver i elevteksten vises i en annen farge.

digitale tips, videoretting, vurdering

Sotra vidaregåande skule

CDORD ved KNV

cd-ord, eksamen, lytting, pc, prøver, skanning, skrivestøtte, tilpassa læring

Knarvik vidaregåande skule

Visaualsisering av praktiske situasjoner

Visaualsisering av praktiske situasjoner

Å lage til undervisningsaktivteter som viser sammenheng mellom praktisk og modelerte situasjoner.

simulering, tverrfaglighet i realfag

Nordahl Grieg Videregående skole

NGV i kjempeform

NGV i kjempeform er et tverrfaglig og utenomfaglig prosjekt som tar sikte på helsefremmende arbeid knyttet til trening og kosthold i samarbeid med nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet.

Nordahl Grieg Videregående skole

En bærekraftig by? Et verdig liv?

En bærekraftig by? Et verdig liv?

Elevene skal forske på konsekvensene av at Nygårdsparken ble stengt.

bærekraft, hvordan behandler vi de svakeste?, kvalitative metoder, sosialt avvik, sosiologi

Nordahl Grieg Videregående skole

spilleaktivitet

spilleaktivitet

Vi lager spilleaktiviteter både for norsk tegnspråk og fremmedspråk tegnspråk.

Nordahl Grieg Videregående skole

Bruk av hybrid pc som lærarverktøy

Bruk av hybrid pc som lærarverktøy

Teste ut ulike hybridmaskiner som lærarverktøy, først og fremst til å lage skjermvideoar og til retting ved hjelp av touchpen-teknologi.

Fyllingsdalen videregående skole

Ipad i fremmedspråk

Vi ønsker økt språklæring, med fokus på større skriftlig og muntlig produksjon, samt utvidelse av ordforrådet.Vi ønsker også å prøve ut nye måter å vurdere elevtekster på.

apps, fransk, fremmedspråk, ipad, spansk, tegnspråk, tysk, vurdering

Nordahl Grieg Videregående skole

Diabetes i et bærekraftig perspektiv

Diabetes i et bærekraftig perspektiv

Diabetes regnes som en epidemisk sykdom i verden pga økende antall tilfeller og helse messige komplikasjoner.

konsekvenser av diabetes, kosthold og næringsstoffer, medisin og kjemi, statistikk

Nordahl Grieg Videregående skole