KVV – Læringsbasert speling

KVV – Læringsbasert speling

Me ser korleis VR og dataspel kan vere pedagogisk verktøy som gir unike og særeigne kvalitetar for å skape læring og forståing.

Kvinnherad vidaregåande skule

Min aktivitet

Min aktivitet

Eleven skal kunne gi innsikt i egen aktivitet som han/hun ellers ikke får vist i kroppsøvingen gjennom bruk av digitale hjelpemidler.

bruk av digitale hjelpemidler, kroppsøving, vurdering på elevens premisser

Slåtthaug videregående skole

Arbeidslivtrening og Ipad

Arbeidslivtrening og Ipad

arbeidsliv, ipad, omgrep, ordforråd, sosialt samspel

Rogne vidaregåande skule

Nettbrett på Kvardagsliv

Nettbrett på Kvardagsliv

Betre læring og kommunikasjon med bruk av nettbrett for kvardagslivklassen ved olsvikåsen videregående skole

Olsvikåsen videregående skole

Pulsbelte i gym

Pulsbelte i gym

Bruk av klassesett med pulsbelter som er koblet opp mot app på ipad.

pulsbelte

Olsvikåsen videregående skole

«Skaparrom»

«Skaparrom»

«Skaparrom» er Sykehusskolen ved Nordahl Grieg vgs si satsing på skaping og koding for å fornye faga i dei nye skulelokala ved det nye Barne- og Ungdomssjukehuset ved Haukeland Sjukehus i Bergen, som opnar seinhausten 2016.

3d, digital sløyd, edb, koding, makerspace, musikk, praktiske- og estetiske fag, programmering, skaping

Nordahl Grieg Videregående skole

iPad bruk HTH

iPad bruk HTH

Bruk av iPad i klasser med elever i kvardagslivsopplæring (HTH).

Åsane videregående skole

MDM i skolen

MDM i skolen

Lettare måte å handtere IPad-er på ved innkjøp og oppsett. Med moglegheter for ansatte å installere apper.

app handtering ipad, fjerninstallasjon, fjernkontrollere eininga, handtering av ios / osx, mdm server

Askøy videregående skole

Ipad i spesialundervisning

Ipad i spesialundervisning

Stord vidaregåande har 2 grupper ved arbeidslivstrening og 2 grupper ved kvardagslivstrening som er med på ipad prosjektet.

bilde, dokumentasjon, dropbox, lytte og tale. lese skrive. dropbox. airdrop. samarbeidsverktøy. erfaringsdeling., tekst

Stord vidaregåande skule

iPad kvardagsliv

iPad kvardagsliv

Læringsprosjekt i tilpassa opplæring/ spesialundervisning ved KVV.

Kvinnherad vidaregåande skule

Digital opplæringsbok – FIFF

Digital opplæringsbok – FIFF

Digital opplæringsbok for elever - FIFF

fiff opplæringsbok

Årstad videregående skole

Onenote i undervisning

Onenote i undervisning

Forenkle kommunikasjon mellom lærer og elev. En strukturert læringsplattform som er lett tilgjengelig på flere enheter.

class notebook creator, forenkle kommunikasjon mellom lærer og elev, lett tilgjengelig, onenote i undervisning, samhandling

Askøy videregående skole

iPad i tilpassa opplæring

iPad i tilpassa opplæring

Korleis utnytte ipad i tilpassa undervisning med 4-gruppe.

Austrheim vidaregåande skule

CDORD ved KNV

cd-ord, eksamen, lytting, pc, prøver, skanning, skrivestøtte, tilpassa læring

Knarvik vidaregåande skule

iPad for økt læring og mestring

iPad for økt læring og mestring

iPad som verktøy i tilrettelagt undervisning, og som hjelpemiddel i hverdagen for den enkelte elev.

Nordahl Grieg Videregående skole

Funksjonell bruk av iPad i undervisningen

Funksjonell bruk av iPad i undervisningen

SBL og barneklinikken jobber med funksjonell bruk av iPad i undervisningen. Vi vil tilrettelegge iPad på best mulig måte slik at den blir et funksjonelt hjelpemiddel i undervisningen med elevene. Ved å videreutvikle bruken av iPad vil vi følge den teknologiske utviklingen, effektivisere undervisningstiden, øke elevenes valgmuligheter i forhold til læringsstrategier, begrense de økonomiske utgiftene ved å utforske/videreutvikle allerede tilgjengelige IKT -læremidler og gi oss muligheter for rask tilpasning av undervisningen. Opprette samarbeid med andre sykehusskoler og deres erfaringer/bruk av iPad vil også være interessant å tilegne seg.

apper, differensiering, ipad, læringsstrategier, puffin, sykehusskolen, tilpasning, variasjon

Nordahl Grieg Videregående skole

NGV i kjempeform

NGV i kjempeform er et tverrfaglig og utenomfaglig prosjekt som tar sikte på helsefremmende arbeid knyttet til trening og kosthold i samarbeid med nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet.

Nordahl Grieg Videregående skole

Tegnspråkvideo

Tegnspråkvideo

Hørselshemmede ansatte og elever samarbeider om et prosjekt. Vi lager et eventyr om den digitale skole.

Nordahl Grieg Videregående skole

Digitale læringsvideoer som ny muntlig aktivitet

Digitale læringsvideoer som ny muntlig aktivitet

Vi ønsker å se på hva vi kan få ut av at elevene selv lager læringsvideoer, enten med PC eller iPad. Med riktig organisering og strukturering kan dette bli en form for muntlig aktivitet som vil kunne styrke matematikkinnlæringen til elevene fordi elevens matematikkspråklige ferdigheter blir styrket

ipad, læringsvideo, matematikk, muntlig, screencastomatic, showme

Nordahl Grieg Videregående skole

Friluftsliv og naturopplevelser

Friluftsliv og naturopplevelser

Ved Klokkarlia har vi valgt å fokusere på «Friluftsliv og naturopplevelser» fordi dette er et tema som kan oppleves nært og konkret for vår elevgruppe. Vi vil ha korte teoriøkter med spesielt fokus på den praktiske gjennomføringen. Nærområdene vil derfor være viktig for prosjektet.

gode naturopplevelser.

Nordahl Grieg Videregående skole

Birøkt i Videregående Skole

Birøkt i Videregående Skole

Benytte honningbier i undervisning på videregående skole

honning bier bærekraft mat forskning biologi modellering

Nordahl Grieg Videregående skole

Bruk av I-Pad som tilrettelagt læringsverktøy

Bruk av I-Pad som tilrettelagt læringsverktøy

Vi ønsker en styrket læringseffekt på ulike kompetansenivå, spesielt innenfor regning, lesing og bokstavtrening på avdeling for spesialundervisning.

U.Pihl videregående skole

Ipadprosjektet

Ipadprosjektet

Ipad som læringsverktøy for elevar i tilrettelagt opplæring

Knarvik vidaregåande skule

FastStone Capture

Lage skjermvideo med FastStone Capture

Fyllingsdalen videregående skole

Prosjekt nettbrett kvardagslivtrening

Prosjekt nettbrett kvardagslivtrening

Pedagogisk bruk av nettbrett til psykisk utviklingshemma elevar

Rogne vidaregåande skule