Bygging av insektsfeller ved hjelp av 3 D printer

Bygging av insektsfeller ved hjelp av 3 D printer

Bygging av feller for fangst av insekter, Tverrfaglig aktivitet mellom biologi og TOF

Nordahl Grieg Videregående skole

Digital fototeknikk blomster

Digital fototeknikk blomster

Prosjekt som skal omfatte tverrfaglige aktiviteter mellom MK og biologi med hovedfokus på bruk av digitale kamerateknikker

Nordahl Grieg Videregående skole

Visaualsisering av praktiske situasjoner

Visaualsisering av praktiske situasjoner

Å lage til undervisningsaktivteter som viser sammenheng mellom praktisk og modelerte situasjoner.

simulering, tverrfaglighet i realfag

Nordahl Grieg Videregående skole

NGV i kjempeform

NGV i kjempeform er et tverrfaglig og utenomfaglig prosjekt som tar sikte på helsefremmende arbeid knyttet til trening og kosthold i samarbeid med nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet.

Nordahl Grieg Videregående skole

Framferd Finse

Framferd Finse

Tverrfaglig forskningsbasert undervisningsprosjekt på Finse. Naturfag, kroppsøving, matematikk, historie og programfag på MK. Samarbeid med forskningsstasjonen på Finse, UiO/UiB og Tobias Thorleifsson.

Nordahl Grieg Videregående skole