Min aktivitet

Min aktivitet

Eleven skal kunne gi innsikt i egen aktivitet som han/hun ellers ikke får vist i kroppsøvingen gjennom bruk av digitale hjelpemidler.

bruk av digitale hjelpemidler, kroppsøving, vurdering på elevens premisser

Slåtthaug videregående skole

Vurdering på nettbrett med lannotate

Vurdering på nettbrett med lannotate

Vurdering i språkfag ved hjelp av nettbrett og appen Iannotate

Olsvikåsen videregående skole

Digitale verktøy i skriftlig og muntlig vurderingsarbeid

Å ta i bruk og spre bruken av digitale verktøy i skriftlig og muntlig vurderingsarbeid

dokumentasjon, dokumentkamera, videoretting, vurdering for læring

Amalie Skram videregående skole

GAFE og Hapara

GAFE og Hapara

Vi er tre lærere som har erstattet itslearning med tre ulike versjoner av GAFE - Google Apps For Education

gafe, google, google apps, google drive, lms, videoretting, vurdering for læring

Amalie Skram videregående skole

Ipad og Google i læringsarbeidet

Bruk av Ipad i klasse med redusert elevtall/IoP. Vi har brukt Ipad og Google dokumenter i kommunikasjon og læringsarbeid. Elever og lærere fikk hver sin Ipad og alle fikk konto på skolens google site, asvg.no.

app handtering ipad, apper, google, google apps, google drive, ipad, motivasjon, samarbeid, vurdering, vurdering for læring

Amalie Skram videregående skole

Utforskeren

Utforskeren

Filmprosjekt for VG2 i faget samfunnsfag med utgangspunkt i hovedområdet Utforskeren.

film. prosjekt. fordypning.

Slåtthaug videregående skole

IPad i læringsaktivitet – Helse og oppvekstfag

IPad i læringsaktivitet – Helse og oppvekstfag

Trykk på Erfaringar eller Framdriftsplan-Erfaringar

Norheimsund vidaregåande skule

Digital opplæringsbok – FIFF

Digital opplæringsbok – FIFF

Digital opplæringsbok for elever - FIFF

fiff opplæringsbok

Årstad videregående skole

Onenote i undervisning

Onenote i undervisning

Forenkle kommunikasjon mellom lærer og elev. En strukturert læringsplattform som er lett tilgjengelig på flere enheter.

class notebook creator, forenkle kommunikasjon mellom lærer og elev, lett tilgjengelig, onenote i undervisning, samhandling

Askøy videregående skole

Ferdighetsbeskrivelser i vurdering

Ferdighetsbeskrivelser i vurdering

Utvikle og bruke ferdighetsbeskrivelser for konkrete vurderinger med fremovermelding.

underveisvurdering, vurdering for læring

Nordahl Grieg Videregående skole

CDORD ved KNV

cd-ord, eksamen, lytting, pc, prøver, skanning, skrivestøtte, tilpassa læring

Knarvik vidaregåande skule

En bærekraftig by? Et verdig liv?

En bærekraftig by? Et verdig liv?

Elevene skal forske på konsekvensene av at Nygårdsparken ble stengt.

bærekraft, hvordan behandler vi de svakeste?, kvalitative metoder, sosialt avvik, sosiologi

Nordahl Grieg Videregående skole

spilleaktivitet

spilleaktivitet

Vi lager spilleaktiviteter både for norsk tegnspråk og fremmedspråk tegnspråk.

Nordahl Grieg Videregående skole

Bruk av hybrid pc som lærarverktøy

Bruk av hybrid pc som lærarverktøy

Teste ut ulike hybridmaskiner som lærarverktøy, først og fremst til å lage skjermvideoar og til retting ved hjelp av touchpen-teknologi.

Fyllingsdalen videregående skole

Digitale læringsvideoer som ny muntlig aktivitet

Digitale læringsvideoer som ny muntlig aktivitet

Vi ønsker å se på hva vi kan få ut av at elevene selv lager læringsvideoer, enten med PC eller iPad. Med riktig organisering og strukturering kan dette bli en form for muntlig aktivitet som vil kunne styrke matematikkinnlæringen til elevene fordi elevens matematikkspråklige ferdigheter blir styrket

ipad, læringsvideo, matematikk, muntlig, screencastomatic, showme

Nordahl Grieg Videregående skole

«Blomstenes Vandring» – animasjon på iPad i estetiske fag

«Blomstenes Vandring» – animasjon på iPad i estetiske fag

Bruk av iPad til å produsere animasjonsfilm med tilhørende lydspor og musikk i estetiske fag for å dokumentere læringsarbeid.

animasjon, film, garageband, imovie, ipad, istop motion, komposisjon, mac, musikk, sykehusskolen, video

Nordahl Grieg Videregående skole

Ipad i fremmedspråk

Vi ønsker økt språklæring, med fokus på større skriftlig og muntlig produksjon, samt utvidelse av ordforrådet.Vi ønsker også å prøve ut nye måter å vurdere elevtekster på.

apps, fransk, fremmedspråk, ipad, spansk, tegnspråk, tysk, vurdering

Nordahl Grieg Videregående skole

Dokumentasjon av ferdigheter ved hjelp av iPad

Dokumentasjon av ferdigheter ved hjelp av iPad

Bruk av iPad til dokumentasjon av ferdigheter i VG1 og VG2 elektro.

dokuentasjon, ferdigheter, ipad, nettbrett, vurdering

Årstad videregående skole

Vurdering med iAnnotate

Hvordan oppnå både vurdering for læring og effektiv utnyttelse av norsklærerens arbeidstid. Utprøving av vurderingsverktøyet iAnnotate på iPad.

ipad, vurdering

Nordahl Grieg Videregående skole

Nettbrett i Frisørfag

Nettbrett i Frisørfag

Frisørfag, pedagogisk bruk av IKT i yrkesfag for å auke kompetansen på eigenvurdering og dokumentasjon av eige arbeid.

frisør, ipad

Voss vidaregåande skule

Nettbrett i vurderingsarbeidet og undervisningspraksis

Nettbrett i vurderingsarbeidet og undervisningspraksis

Arna vidaregåande skole

iPad i dramafag

Bruk av iPad til kjøring av lyd og lys, og til egenvudering/ tilbakemeldinger

Fyllingsdalen videregående skole

Fagsamtale

Bruke iPod til å lage opptak av fagsamtale, for å hjelpe til med vurderinga

Fyllingsdalen videregående skole

iPodvurdering

Bruke film til bevisstgjering og øving til munnleg framføring

Fyllingsdalen videregående skole

Videoretting

Bruke Screncast-o-matic til å spele inn munnlege tilbakemeldingar/ kommentarar på elevtekstar

Fyllingsdalen videregående skole

Blogg i norskundervisninga

Bruke blogg til skriving i norskfaget. Vekke skrivegleda, engasjere elevane, få til meir prosessorientert skriving

Fyllingsdalen videregående skole

Retting med iPad

Retting på iPad med spesialpenn. Skriv direkte på skjermen

Fyllingsdalen videregående skole

Teoriprezi i kroppsøving

Vi har ikkje lærebok i kroppsøvingsfaget, difor har vi samla alt teoristoffet i ein prezi-oversikt

Fyllingsdalen videregående skole

Bruk av IKT i Kroppsøvingsfaget

Kroppsøvingsfaget viser seg å være ein indikator i forhold til fråværsproblematikk, og difor ekstra viktig å skape høve til tilrettelegging, auke motivasjon for faget og sikre gode vurderingsgrunnlag, for å bidra til ny motivasjon og auka læring.

fravær, ipad, motivasjon

Voss husflidskule

Vurdering i programfag MK

Vurdering i programfag MK

Styrke lærar si vurdering av prosess i prøve- og eksamenssituasjonar. Auke eleven sitt utbyte av eigenvurdering.

egenvurdering, remote desktop, vurdering

Voss husflidskule