Omvendt undervisning, kjøretøy

Omvendt undervisning, kjøretøy

I dette prosjektet skal vi utvikle omvendt undervisning for Vg. 2 kjøretøy.

Austrheim vidaregåande skule

Omvendt undervisning i naturfag

Omvendt undervisning i naturfag

Prosjektet tar sikte på å opprette en helhetlig undervisningsplattform i naturfag med utgangspunkt i undervisningsnettstedet campus.inkrement.no. Videre å gjennomføre naturfagundervisning på 1HO i henhold til de pedagogiske retningslinjene for omvendt undervisning. Prosjektet skal evalueres og utvikles i samarbeid mellom elever og lærere.

Nordahl Grieg Videregående skole

Omvendt undervisning

Omvendt undervisning

Prosjektgruppen ønsker å utarbeide undervisningsopplegg basert på omvendt undervisning i økonomiske fag.

campus inkrement, omvendt undervising

Nordahl Grieg Videregående skole

Omvendt undervisning i matematikk og fransk

Omvendt undervisning i matematikk og fransk

Bedre tidsbruk i klasserommet, tilpasset opplæring gjennom bruk av «omvendt undervisning». Til bruk i fagene matematikk og spansk .

omvendt undervisning, video

Bergen Katedralskole

Omvendt undervisning i grammatikk

Omvendt undervisning i grammatikk

grammatikk

Øystese gymnas

Omvendt undervisning og IKT

Omvendt undervisning og IKT

Ved bruk av læringsplattformen Adobe Connect vil en kunne drive omvendt undervisning.

Fana gymnas