Digital opplæringsbok - FIFF

Bakgrunn og mål

Elevane skal aktivt vera med i planlegging, produksjon/gjennomføring og vurdering i programfaget/PTF på frisør. Til dette skal elevane nytte nettstaden www.fiff.no til å få en betre oversikt, dokumentasjon og refleksjon over måla knyta til kompetansemåla.

FIFF er tenkt tilpassa slik at det skal gi en enkel og oversiktleg dokumentasjon på oppnådd kompetanse.
Elevane skal i løpet av prosjektet vera i god stand til å vurdera eigen innsats etter kriteria dei i samarbeid med lærar har sett opp.

Aktiviteter i prosjektet

Erfaringer underveis

Skoleåret 2012/13
Prosjektet blei avgrensa til følgjande:

  • Ein klasse på tilrettelagt avdeling, grunnkompetanse frisør. Elevene har toårig løp, og prosjektet skal gjennomførast i perioden 2012-2014
  • Ein klasse i VG2 Frisør. To lærarar.

Uttesting og gjennomføringen i frisør både på tilrettelagt og i vanlig klasse gikk bra. Fiff ble godt mottatt blant elevene og lærerne var veldig fornøyde.

Antall klasser til frisørfaget på Årstad ble kraftig redusert for skoleåret 2013/14. Dette medførte at alle tre lærerne i prosjektet sluttet på frisør ved Årstad våren 2013. Dermed stoppet prosjektet litt opp.


Skoleåret 2013/14
Prosjektet var tenkt videreført til to klassar på Helse og oppvekst, barn og ungdom VG2 i faget prosjekt til fordjuping, 2 lærarar. Siden alle lærere som hadde prøvd ut Fiff ved forrige skoleår hadde sluttet, så ble det ikke mulig å få til oppstart på Helse og oppvekstfag.

Vi prøver likevel å få til en videreføring av prosjektet ved å finne nye lærer som kan ta i bruk Fiff på Frisørfag.

Oppsummering og veien vidare

Antall klasser til frisørfaget på Årstad ble  redusert fra fore klasser til to klasser ved skoleåret 2013/14. Prosjektet startet bra og entusiasmen både hos lærere og elever som tok i bruk fiff.no er gode. Dessverre så har alle lærerne som brukte fiff.no sluttet eller blitt overflyttet til andre skuler. Dermed stoppet prosjektet opp. Vi lykkes ikke med å lære opp nye lærere i bruk av fiff.no skoleåret 2013/14.