Innlegg 1

Publisert 20. september, 2013 | Logg

Lærarar og elevar må kursast i bruk av FIFF

Metoden blir først tatt i bruk i klassane til Torill Throndsen på tilrettelagt avdeling (TO) i januar 2013. I prosjekt til fordjuping for barn og ungdom VG2 (SE) er vi for seint ute til å endre metode hausten 2012. Men erfaringane frå tilrettelagt avdeling vil bli delt med lærarane på våren 2013 slik at metodikken kan tilpassast og takast i bruk av SE frå våren 2013. Hege Osebakken som er lærer på VG2 Frisør vil ta i bruk FIFF januar 2013. Superbruker Torunn Rugesæter vil koordinere lærarar på SE. Roy Eide vil fungere som prosjektleder og sørgje for opplæring og samarbeid mellom avdelingane.