Innlegg 1

Lærarar og elevar må kursast i bruk av FIFF

Metoden blir først tatt i bruk i klassane til Torill Throndsen på tilrettelagt avdeling (TO) i januar 2013. I prosjekt til fordjuping for barn og ungdom VG2 (SE) er vi for seint ute til å endre metode hausten 2012. Men erfaringane frå tilrettelagt avdeling vil bli delt med lærarane på våren 2013 slik at metodikken kan tilpassast og takast i bruk av SE frå våren 2013. Hege Osebakken som er lærer på VG2 Frisør vil ta i bruk FIFF januar 2013. Superbruker Torunn Rugesæter vil koordinere lærarar på SE. Roy Eide vil fungere som prosjektleder og sørgje for opplæring og samarbeid mellom avdelingane.

Publisert 20. september, 2013 av Roy

Legg igjen en kommentar