Dokumentasjon av ferdigheter ved hjelp av iPad

Bakgrunn og mål

Bakgrunn 

Vi ser at læringsutbyttet til elevene våre i dag, slik det er med våre tradisjonelle undervisningsmetoder, ikke står i stil med det vi forventer og ønsker. Slik vi ser det, responderer elevene våre dårlig på disse metodene. Vi ønsker å gjøre undervisningen mer levende og mer tidsriktig for elevene, og kunne tenke oss å nærme oss elevene på den digitale plattformen. Som hjelpemidler kunne vi tenkt oss å aktivt ta i bruk undervisningsmetoder ved bruk av Ipad (eller andre nettbrett). Da tenker vi først og fremst på ulike applikasjoner beregnet for elektrofag, bruk av Ibook og bruk av Smart bok.  Et annet viktig element er at Ipad/nettbrett er blitt et verktøy som brukes daglig ute i bedriftene vi leverer lærlinger til. Bruk av digitale verktøy er også et kompetansemål innenfor grunnleggende ferdigheter i elektrofag.

Mål / Problemstilling :

Hovedmål : Få elevene til å visualisere og dokumentere sine ferdigheter ved hjelp av nettbrett IPAD / Nettbrett.

Tanken bak er at elevene bedre husker og lærer fremgangsmåter, prosedyrer og dokumentasjoner ved selv å bruke bilder, film og lyd. Dette vil også senere ligge digitalt som hjelpemidler og ressurser til bruk ved repetisjoner og senere prøver/eksamener m.m.  Konkret ønsker vi å produsere;

  • Dokumentasjon av fremgangsmåter og underveis-arbeid av egne installasjoner på brett eller vegg, vha bilder, film og lyd.
  • Lage «step by step» fremgangsmåter og brukerveiledninger
  • Egenvurderinger av arbeid med lydfiler
  • Tilbakemeldinger fra lærer med lyd og bildefiler
  • Omvendt undervisning


Bi-mål :
Bedre læringsutbytte i programfag via en digital plattform.

Intensjonen er at elevene skal tilegne seg fagstoffet mest mulig digitalt, og dermed oppnå bedre faglige resultater. I dette ligger det bruk av digitale lærebøker og applikasjoner. Siden vi nå har bestemt at vi skal bruke digitale lærebøker (Smartbok) kommende skoleår, er dette en ypperlig anledning til å få prøvd ut hvordan nettbrett kan bidra til å øke elevenes motivasjon og lærelyst.

Erfaringer underveis

Prosjektet startet i september måned 2014, og er ment å gå ut skoleåret. Hver måned samles prosjektgruppen og evaluerer fremdrift/læringsutbytte.

Det kjøpes inn 2 klassesett med Ipad, for å prøve dette ut på flere klasser kommende skoleår – på VG1 og VG2 elenergi nivå. Ipad`ene er tenkt brukt i grupper – at to eller flere elever arbeider sammen. Apparatene kan da brukes på opptil fire klasser samtidig, på begge nivå.

Ipad er valgt ut på bakgrunn av at det pr dags dato er flest applikasjoner til denne plattformen, og at det er en stabil og driftsikker plattform.