GAFE og Hapara

Bakgrunn og mål

Vi er tre lærere som i ett år nå har erstattet itslearning med GAFE fullt ut. Bakgrunnen for prosjektet var å teste ut om GAFE er et reelt alternativ til itslearning som læringsplattform, og hvorvidt google bidrar med apper/programmer som kan fremme elevers læring.

Målet for prosjektet har vært:

 • Kan GAFE stå alene som læringsplattform?
 • Teste ut GAFE og et tilleggsprogram som heter HAPARA, i ulike fagområder
 • Teste ut hvordan GAFE fungerer sammen med videoretting
 • Undersøke om vurdering og veiledning med GAFE fremmer læring
 • Opplæring av kollegiet i bruken av google sine mange muligheter

Aktiviteter i prosjektet

AktivitetErfaringerFra mnd.Til mnd.
Planlegging og søknader om midler 01.04.2015 01.06.2015
Studietur til Oxford 01.05.2015 01.06.2015
Videokonferanse med Hapara - Australsk firma 01.06.2015 01.06.2015
Opprette brukerkontoer til elever hos Google, samt opplæring 01.08.2015 01.08.2015
Samarbeid med Hapara for å koble Google-kontoer mot deres system 01.08.2015 01.08.2015
Ukentlige møter med erfaringsutveksling 01.08.2015 01.11.2015
To møter i måneden knyttet til læringsprosjektene 01.11.2015 01.03.2016
Kurs og opplæring av kollegiet 01.11.2015 01.11.2015
Oppdatering til kollegiet om GAFE som LMS 01.03.2016 01.03.2016
Flere kurs og mer opplæring 01.03.2016 01.03.2016
Forberedelser og innlegg på DGD 01.03.2016 01.03.2016
Utforske Screencastify, blogg, samskriving m.m. gjennom Google sitt system 01.09.2015 01.05.2016
Evaluering av prosjektet og rapportskriving 01.05.2016 01.05.2016

Erfaringer underveis

 • Forarbeidet på vårparten 2015 var viktig for at prosjektet kom raskt igang. Vi så det som en viktig prioritering å ikke begynne med It\\\\\\\’s Learning først, og deretter gå over til GAFE. Alt måtte derfor være klargjort på forhånd. Spesielt nyttig var møtene hvor vi satte klare mål for prosjektet. Videre var studieturen til Oxford og samtaler med Roger Nixon ved Wheatley Park School inspirerende og nyttig. Det samme var videokonferansen med Hapara i forkant av ferien. Her fikk vi både litt opplæring og informasjon om hva som måtte sendes til Hapara når elevgruppene og klassene ble klare.
 • Arbeidet med å opprette brukerkontoer i Google og klargjøring av Excel-dokumentene til Hapara medførte en del arbeid, så vi er klare på at dette arbeidet må effektiviseres om en hel skole skal bruke Hapara. Slik det var nå med fire klasser, så fungerte det administrative arbeidet godt.
 • Elevene tok lett i bruk Google disk, da Hapara er mer for oss lærere. Jo Bjørnar, som i større grad brukte kun Google Classrom, måtte fokusere på å lære elevene opp i blant annet hvordan Classroom skilte seg fra ITSL og hvordan de andre Google-tjenestene kan fungere opp mot dette, samt hvordan det går an å bruke flere Google-kontoer (private og skole) samtidig på ulike typer enheter. Ellers gjaldt de samme problemstillingene som for de andre i prosjektet. Rannveig og Elisa, som i større grad brukte Hapara, fokuserte mest på synkronisering av filer uten nett, konvertering av filer ved opplasting og hvordan elevene skulle levere inn mer formelle innleveringer og prøver til vurdering i mystudentdashboard.com. Blogg og samskriving tok elevene nesten uten opplæring. Vårt inntrykk er at elevene tok mye av arbeidet med GAFE intuitivt.
 • Vi lærere hadde ulik erfaring med Google. Vi trengte litt tid på å sette oss inn i ulike sider ved Google og Hapara. Hvilke rettigheter elevene fikk ved ulik deling av filer (Hapara), hvor de havnet (Classrom), gjennomføring av vurderingssituasjoner, videoretting med screencastify m.m. var ulike utfordringer vi møtte på. Likevel vil vi si at prosjektet har gått meget smertefritt og uten de store problemene.
 • Viktige erfaringer er hvor god arbeidsflyten er i dette systemet. Mindre opplasting og nedlasting av filer, å kunne endre filer som elevene har tilgang til på en mye raskere måte, innsyn i og mulighet til å veilede underveis i arbeidsprosessen til elevene gjennom disk og Hapara, arbeidsmappene til elevene er alltid tilgjengelig for kommentering eller bare gjennomsyn osv. Det må sies at elevene velger selv hvilke filer som skal ligge i mappen som er tilgjengelig for læreren. Vi kan ikke få tilgang til alt i hele disken til eleven.
 • Google Classrom får stadig ny funksjonalitet og eksisterende funksjonalitet blir forbedret, men systemet er fortsatt ikke helt på plass med alt som er kjent fra ITSL eller andre LMS. Gruppeinnleveringer har vært et av de store savnene dersom man bruker oppgaveverktøyet til Classroom, og i tillegg har karaktersetting ikke hatt tilgjengelig standardiserte måter vi er vant til (du er låst til å skrive inn en poengsum opp til 100). Men, disse og andre problem har vært lett å unngå ved å bruke Google Disk direkte, dette (som med alle andre Google apps) kan nemlig integreres like lett via Classroom. Både lærere og elever tok dette raskt, og utnyttet det på en god måte med tanke på blant annet samarbeid, deling og at det var lett å jobbe fra ulike typer enheter og steder.
 • Bruken av Hapara som et administrasjonsverktøy over Google apps med arbeidsmapper, blogg, fildeling og samarbeid, innlevering og retting av prøver m.m, har fungert strålende. Terskelen for å bruke GAFE ble mye lavere.  Elevene var veldig fornøyd med Google som LSM, mye på grunn av de gode appene, som fungerer på tvers av ulike plattformer.  Vi har brukt en funksjon som heter workspace  (mystudentdashboard for elevene) i stor grad. Det er her innleveringer og prøver blir synlig for oss lærere. Sammen med screencastify, et tilleggsprogram i Chrome der alle skjermopptak legges i Disk, har ført til at videoretting og lagring i Google Disk har vært tidsbesparende og god.
 • Elevene har vært veldig fornøyd med å bruke Google sine verktøy. Å kunne veilede mer underveis i en arbeidsprosess avlaster litt presset på de mer formelle vurderingssituasjonene. I tillegg har det vært mulig å skaffe seg vurderingsgrunnlag for kronisk syke elever på en mer effektiv måte enn tidligere. Elevene har også alltid backup av arbeidet. Samarbeid i grupper har også fungert mye bedre siden de i større grad bruker muligheten til samskriving enn tidligere. Alt de gjør på skolen og hjemme i våre fag er i Google disk.

Oppsummering og veien vidare

Oppsummert vil jeg si at dette har vært et vellykket prosjekt med tanke på de fire første målsettingene våre. Mål en var å teste om GAFE kunne stå alene som LMS. Vi er enig i at vi vil savne Hapara, og at Google Classrom kan brukes alene, men da ikke like optimalt. Uten Hapara kan arbeidsmapper og lignende måtte erstattes av for eksempel blogg, og det mer formelle vurderingsarbeidet vil bli litt mer tungvint. For oss er det viktig å presisere at Google sine verktøy har fått en fast plass i vår arbeidshverdag også fremover, selv uten Hapara. Google kan fint integreres med mer tradisjonell bruk av itslearning. Altså kan GAFE og Hapara stå alene som LMS.

Når det gjelder testingen gjennom året i ulike fagområder, så har dette blitt brukt med gode erfaringer i historie, religion, informasjonsteknologi, teknologi og forskningslære og engelskspråklig litteratur og kultur, altså et ganske bredt spekter av fag.

GAFE, Hapara, Crome og videoretting har fungert svært godt . Med screencastify blir alt lagret automatisk i min disk som lærer, og det er da lett å dele videoen med elevene. Dette målet henger sammen med det neste, altså om vurdering og veiledning i GAFE fremmer læring. Vi vil si at det stemmer med GAFE og Hapara. Videoretting, samarbeid mellom elever eller mellom elever og lærer, kommentarer underveis i læringsarbeidet og ikke bare etter levert arbeid, er kun noen av momentene som kan trekkes frem her. Prosessorientert arbeid og vurdering for læring er viktige stikkord her.

Når det gjelder opplæring av kollegiet, så ser vi en økt bruk av Google sine verktøyer dette året. Kurs er nyttig, men de uformelle samtalene rundt lunsjbordet eller en til en-veiledningene om hvordan løse ulike oppgaver, der vi foreslår Google, er en bedre måte å spre nye arbeidsvaner. Vi er likevel bare i oppstartfasen i dette arbeidet.