Ipad og Google i læringsarbeidet

Bakgrunn og mål

Ipad har andre egenskaper enn PC.  Med berøringsskjerm, apper, mulighet for film og bilde er Ipaden mer taktil og tilgjengelig enn PC.  Vi ønsket å bruke Ipad i arbeidet med elever i klasse med redusert elevtall/IoP for å inspirere og motivere elever og lærere til vurdering med karakter.  Alle elever og lærere har googlekonto.  Vi har også brukt GAFE på Ipad.  Vi har opprettet en mappestruktur, og bruker i all hovedsak Google dokumenter til innleveringer, arbeidslogger, tekstskriving osv.

Målene for prosjektet har vært:

  1. Tilrettelegge læringsarbeidet bedre for hver enkelt elev gjennom bruk av Ipad
  2. Inspirere elever og lærere til mer variert og bedre vurderingspraksis, gjerne med karakter
  3. Utnytte teknologien for å dokumentere elevarbeid og aktiviteter
  4. Finne Apper som er spesielt gode og dele erfaringer med andre

Aktiviteter i prosjektet

AktivitetErfaringerFra mnd.Til mnd.
Valg og innkjøp av Ipad og deksler til prosjektet. 01.05.2015 01.08.2015
Opprettelse av egen Appstorekonto for prosjektet 01.09.2015 01.09.2015
Opplæring og oppstart av prosjektet, lærere 01.09.2015 01.04.2016
Oppsett, opplæring og utdeling av Ipad til elevene m/ kontrakt 01.10.2015 01.10.2016
Lokalisering av gode apper og verktøy 01.05.2015 01.06.2016
Opprettelse av struktur på Google disk, og konto 01.09.2015 01.09.2016
Utforskning av ulike apper til Ipad 01.08.2015 01.05.2016
Utsending av ukeplan/googledokument hver uke 01.08.2015 01.06.2016
Kontinuerlig vedlikehold av googlekontoene 01.08.2015 01.05.2016
Avslutning av prosjektet, rapportering og innsamling av Ipadder 01.04.2016 01.06.2016

Erfaringer underveis

Vi startet allerede forrige skoleår (14/15), med å velge ut type Ipad og bestille på vårparten.   Vi delte ikke ut  Ipadder til elevene før  etter høstferien.  Det gav oss tid til  opplæring av involverte lærere og klargjøring av de praktiske detaljene.  (Elevene var informert om dette på forhånd.)  Vi valgte å kjøpe inn Ipadder med 64 GB lagringsplass, fordi vi mente at 16GB var for lite.  Vi valgte også Appledeksler, fordi de virket robuste og praktiske. Alt utstyret ble merket og Ipaddene ladet opp før utdeling.  Elevene var med på å sette opp sine egne Ipadder under veiledning av en av prosjektdeltakerne, Elisa, Rannveig eller Jo Bjørnar.  I ettertid så vi at det hadde vært en fordel å sette opp Ipaddene før utdeling, siden en del innstillinger ble ulike.  Elevene måtte også skrive under en kontrakt ved utdeling, med underskrift fra foresatte der eleven var under 18.  Prosjektet opprettet sin egen Appstorekonto, knyttet til gavekort.

Det ble som nevnt satt av tid til opplæring av lærerne som skulle være med i prosjektet.  Hver av lærerne fikk sin personlige Ipad.  Det viser seg i ettertid at det hadde vært lurt med grundigere opplæring.  Flere av prosjektdeltakerne kjente ikke til for eksempel Appstore og Appleprodukter fra før, og brukte litt tid på å komme inn i tankegangen.

Vi lastet ned Apper til GAFE sammen med elevene, slik at Google e-post,  dokumenter og disk ble lett tilgjengelig.  I tillegg prøvde vi ut en del Apper og ble svært fornøyd med følgende;

  • Book Creator for Ipad https://itunes.apple.com/us/app/book-creator-for-ipad-create/id442378070?mt=8
  • Penultimate https://itunes.apple.com/us/app/penultimate/id354098826?mt=8
  • Coach\\\’s Eye https://itunes.apple.com/us/app/coachs-eye-instant-video-analysis/id472006138?mt=8

Fra før hadde denne elev-,  miljøfagarbeider og lærergruppen erfaring med å bruke et Googledokument som ukeplan.  Lærerne og miljøfagarbeiderne samarbeider om å fylle ut planen slik at elevene til enhver tid vet hvilke tema og aktiviteter skoledagen inneholder. Planen er lett tilgjengelig gjennom appen for Googledokumenter på Ipad.  Hver fredag sender kontaktlærer ut en e-post til foresatte med lenke til planen og kommentarer til aktiviteter og milepæler på skolen i den kommende uken.  Miljøfagarbeiderne kunne støtte elevene i læringsarbeidet gjennom bruk av Ipad.

Det ble laget en struktur på Googledisk med dokumenter med ulike rettigheter og tilganger, dette innebar redigeringsmuligheter og/eller bare tilgang til å se dokumenter.  Både elever, miljøfagarbeidere, lærere og avdelingsleder fikk tilgang til relevante dokumenter i skolearbeidet.  Maler til logger i programfagene ble lagt inn her, og elevene brukte disse i praksis og når lærer var på besøk i bedriften.  I fellesfagene norsk og engelsk opprettet elevene dokumenter hvor faglærer fikk skrivetilgang, og dette fungerte som et sammenhengende vurderingsdokument.  Eleven startet alltid på toppen av dokumentet, og alle kortere tekster og oppgaver ble skrevet her.  Det er lett å holde oversikt over elevens oppgaver og tekster på denne måten.

I fellesfagene naturfag og matematikk og i programfagene brukte faglæreren en del film og bilder når han forklarte teori.  Elevene kunne da ta frem disse når de skulle gjøre oppgaver. Penultimate ble brukt når en regnet oppgaver, fordi det er raskt og lett tilgengelig.

I kroppsøving hadde lærerne et fokus på at Ipadden ikke skulle virke passiviserende, men aktiviserende.  De har brukt Apper som Stolpejakt og Coach\\\’s Eye, for å oppmuntre til aktivitet.

Den appen vi har brukt mest er Book Creator.  Det er en fleksibel app som lar elever lage multimodale tekster på en enkel måte.  Filene ble lagret på Googledisk og delt. Denne appen ble brukt av nesten alle lærerne til å dokumentere ulike aspekter av elevenes læring.  Muligheter for film og lyd gav oss mange flere muligheter til å dokumentere ferdigheter hos en elevgruppe hvor mange ikke er sterke når det kommer til skriftlighet.

Elevene har hatt glede og nytte av Ipaden, og den har ført til mer motivasjon og variasjon i arbeidet med fagene og vurdering.  En elev skriver: \\\»Det har vært kjekt og nyttig med Ipad. Det har vært gøyere å skrive på den og å jobbe med Apper relatert til faget. Det som kan være litt skuffende, er at det tar veldig lang tid å jobbe med lange tekster, da passer PC best.\\\»

 

 

Oppsummering og veien vidare

Skolen kommer til å satse videre på bruk av Ipad for denne elevgruppen. Vi er veldig fornøyd med Ipadden i forhold til å skape variasjon og oversikt i læringsarbeidet.  Apple har kommet med en ny løsning for storinnkjøp og administrasjon av Apper til pedagogisk bruk som kanskje kan lette administrasjonen av disse.  I fortsettelsen er det viktig å fortsette å lete etter gode og inspirerende apper. Egne grupper på Facebook har fungert flott som inspirasjon til apper som kan være greie å prøve ut.

I videreføringen av prosjektet bør en satse mer på grunnleggende opplæring i oppstartsfasen av spesielt lærere.