Digitale verktøy i skriftlig og muntlig vurderingsarbeid

Bakgrunn og mål

De fleste lærere bruker svært mye tid og ressurser på å gi gode skriftlige tilbakemelding til elever. Allikevel er det ikke alltid disse skriftlige tilbakemeldingene er mest effektiv i forhold til læring. Skriftlige rettinger blir ofte en «diagnose» på teksten, og en del elever forstår ikke eller leser ikke lærerens kommentarer. (Kronholm-Cederberg:2009) Vi ønsker å teste ut ulike typer videoverktøy/interaktive verktøy til vurderingsarbeid på en systematisk måte, og å forsøke å undersøke hvorvidt andre måter å gi tilbakemelding på fører til endret praksis hos lærerne og mer fornøyde elever. Spesielt vil vi se på hvordan en kan bruke tilbakemeldingene i læringsarbeidet og til vurdering for læring.

Noen få lærere har tatt i bruk ulike verktøy som Screencastomatic og Faststone capture, iAnnotate / iPad, men dette er ikke utbredt. Vi ønsker at flere lærere skal få opplæring og mulighet til å prøve ut ulike verktøy for å gi tilbakemelding til elever i skriftlige fag. Vi ønsker også at elever skal ta i bruk ulike skjermvideoverktøy for egenvurdering og elevprodukter.

Mål for prosjektet:

 • få til en større variasjon i hvordan tilbakemeldinger på skriftlig arbeid blir gitt
 • at elevene skal ha større utbytte av og forståelse for lærerens tilbakemeldinger
 • at elever kan ta i bruk skjermvideo for å effektivisere muntlig vurdering/egenvurdering
 • teste ut ulikt utstyr og programvare til vurderingsarbeidet
 • spre variert digital retting til kollegiet

Erfaringer underveis

 

De som har vært interessert har fått kurs og opplæring i hvordan variert digital retting fungerer, og vi har vært tilgjengelig for en- til enopplæring. Mange lærere har forsøkt videoretting for første gang, og andre har fått forsøkt nytt utstyr og teknikker for dette. I tillegg har man testet ut dokumentkamera innen matte. Ellers har også elevene brukt skjermvideo til muntlige presentasjoner og til egenvurdering.

Det har spesielt vært språklærere som har kommet på banen, men en del realfag har også forsøkt i enda større grad enn tidligere. Det må nevnes at noen lærere har brukt videoretting på utvalgt typer oppgaver fra før, og et mål har derfor vært å få flere til å ta i bruk varierte metoder i vurderingsarbeidet.

 

Fordeler for elever:

Det er viktig å understreke at elevene i stor grad er særs fornøgd med videoretting, der faktorer som spiller positivt inn er blant annet at de føler de får mer fyldig og god tilbakemelding, et mer personlig preg, lettere å organisere og finne tilbake til tidligere vurderinger (før de for eksempel skal ha en ny prøve; de samler vurderingen i en egen mappe på Google Disk og kan se disse hvor som helst, når som helst) m.m. Det er viktig å nevne at elevene må bruke tilbakemeldingene aktivt i eget læringsarbeid. Vi observerer at elevene tar frem tilbakemeldingsvideoer på for eksempel heldager, for å ta kommentarer og tips i bruk.

Fordeler for lærer:

 • får ombinert det skriftlige med muntlige tilbakemeldinger i en hektisk hverdag
 • får gitt mye mer presise og konkrete tilbakemeldinger
 • får forklart til eleven hva som er bra i arbeidet i mye større grad
 • får forklart hva som kan gjøres bedre i dette konkrete arbeidet
 • oppklare faglige misforståelser på en mye mer utfyllende måte
 • får gitt fremovermeldinger som både gjelder faget generelt, hvordan de “angriper” oppgaver, fagspråk, hvordan man drøfter bedre, sammenligner…. osv. Kommer an på faget og den spesifikke vurderingssituasjonen.
 • bedre tilbakemeldinger, tidsbesparende og med bedre arbeidsflyt enn tidligere
 • for fag der elevarbeidet blir spredd utover ulike typer programmer og medier, har erfaringen vært at rettearbeidet blir betraktelig kortere og mer effektivt

Retterom:

Mange spør hvor en skal videorette eller lignende i trange bygg og kontorlandskap. Vi er bortskjemt her på Amalie Skram vgs med mange grupperom og lignende, men i tillegg har vi \»laget\» et eget retterom. Her har vi en del utstyr som er tilgjengelig for de lærerne som har hatt lyst til å prøve ut nye teknikker. Dette har ført til at velfungerende utstyr har vært lett tilgjengelig og det har på denne måten har vært lett å prøve seg frem. Rommet har også blitt brukt til en- til enopplæring.

Utstyret som har vært tilgjengelig er blant annet:

 • flere headset med mikrofon av høy kvalitet
 • Microsoft Surface 3 Pro med digital penn
 • iPad Pro med penn og tastatur
 • datamaskin spesialisert for å redigere video og andre tyngre oppgaver
 • dokumentkamera

Oppsummering og veien vidare

Dersom man skal oppsummerer dette prosjektet med får ord, så har vi fått prøvd mange ulike programvarer og diverse utstyr. Vi er noen lærere som har prøvde ulike teknikker i samme klasse, og diskutert med elevene fordeler og ulemper med de ulike tilbakemeldingene. Vi har derfor i stor grad fått til en variasjon dette året. Ut fra elevundersøkelser og samtaler med klassen, så har vi opplevd at elevene har fått større utbytte av og forståelse for lærerens tilbakemeldinger. Et underliggende mål har vært å få flere lærere til å ta i bruk nye metoder for vurdering. Vi har fått bedre tilbakemeldinger i Elevundersøkelsen når det kommer til vurdering for læring, men det er vanskelig å si om det er en sammenheng her.

Elever har tatt i bruk skjermvideo for å effektivisere muntlig vurdering. Dette har vært tidsbesparende i store klasser med få timer i enkelte fag. For elever med psykiske eller fysiske utfordringer, så har dette vært et nyttig verktøy for å vise sin kompetanse. Når det gjelder egenvurdering og videroretting, er dette noe vi vil utvikle videre da vi finner dette nyttig. Elevenes refleksjon blir i større grad vektlagt enn i et skjema.

Vi har fått teste ut ulikt utstyr og programvare til vurderingsarbeidet, flere enn tenkt i utgangspunktet. Dette da det i andre prosjekter dukket opp nyttige programmer og vinklinger. Vi kan da spesielt nevne Google sine løsninger, og de fleste programmene har vært gratis.  Målet om å spre dette til kollegiet er påbegynt, og vi har kommet godt i gang.