LAN som læringsarena

Bakgrunn og mål

Nylig forskning viser at dataspill ofte har en positiv innflytelse på læring og kognitiv funksjon. Alberto Posso (2016) fant en positiv korrelasjon mellom dataspilling og skoleresultater blant elever i Australia, og argumenterer for at dataspill gir elever en mulighet til å ta i bruk og skjerpe ferdigheter de har tilegnet seg på skolen. Både norske og svenske skoleforskere har fremhevet den positive påvirkningen av online-spill på engelsk-kunnskaper (Breivik, 2016; Sundqvist og Wikström, 2015), og kognitive psykologer har vist at action-spill har en positiv innflytelse på blant annet oppmerksomhet og prosessering av informasjon (Bavelier og Green, 2016). I tillegg er dataspill mer generelt funnet å ha positiv betydning for motivasjon og følelsesmessig og sosial funksjon (Granic, Lobel og Engels, 2014).

På denne bakgrunn startet Arna vgs. opp et undervisningsprosjekt i toppidrett e-sport fra høsten 2016. Forskningen sitert over antyder at dette kan ha positiv påvirkning både på generelle skoleprestasjoner og på gjennomføringsgrad, og ved å plassere dataspilling som et toppidrettsfag med basistrening og undervisning om betydningen av kosthold og restitusjon håper vi at elevene også skal forstå hvordan helsemessige faktorer påvirker deres evne til å lykkes både som dataspillere og på andre områder av livet. Vi har valgt å fokusere på lagspill, idet lagidretter ofte tenkes å styrke kompetanse innen samarbeid og effektiv kommunikasjon.

Som andre idretter har dog e-sport et behov for arenaer der man kan møtes til konkurranser. Vi deltar i formelle og uformelle tevlinger både i nasjonale og skandinaviske sammenhenger, men har også følt et behov for å selv organisere en lokal konkurransearena tilpasset våre behov. Dette vil ha pedagogisk verdi også i den forstand at våre elever får lære om de organisatoriske sidene ved e-sport, samt at vår avdeling for medium og kommunikasjon får erfaring fra å tilvirke medieproduksjoner knyttet til mesterskap i e-sport.

Aktiviteter i prosjektet

Erfaringer underveis

AVS LAN 2017 var en suksess for Arna vgs. sin satsing på e-sport. Vi spurte elevene om hvilket læringsutbytte de fikk av dette arrangementet, og de fremhevet forskjellen mellom vanlig trening der det ikke står så mye på spill og en konkurransesituasjon med attraktive premier der det er viktig å prestere sitt aller beste. Lagene i esport-klassen fikk møte både hverandre og andre elevgrupper i en situasjon av hard konkurranse, og fikk erfaring i hvordan profesjonelle esport-utøvere gjennomfører slike tevlinger. Deltakelse (og seier) i reelle konkurranser gir en stor grad av mestringsfølelse, som kan anses viktig i en aldersgruppe hvor selvtillit og selvfølelse ofte er en avgjørende effekt for deres motivasjon og prestasjon. Elevene fremhevet også hvordan slike arrangementer styrker det sosiale miljøet, noe som bidrar til å skape trivsel og indirekte påvirker læringsutbyttet fra den daglige undervisningen.

Elevene var deltakende i riggingen av LANet og fikk slik en opplevelse av å sette opp et LAN ment for gjennomføring av eSport-konkurranser. Her viste elevene et stort engasjement og vi var avhengig av elever i forhold til drift da det vi var

Oppsummering og veien vidare

AVS LAN var en strålende suksess der billettene ble revet bort på 12 minutter og den tekniske gjennomføringen fungerte plettfritt. Vi opplevde en svært stor pågang fra elever fra andre skoler, men måtte av bygnings og brannmessige årsaker takke nei til flere. De frivillige lærerne som ledet LANet opplevde en veldig fin stund sammen med elevene der vi fokus på spill elevene opplevde som relevante sto i fokus. Vi har allerede opplevd en stor etterspørsel vedrørende neste års LAN, og håper å kunne tilby det samme eller enda større i 2018. Lærerlaget er iallefall klare!

Se dokumentaren som ble produsert for AVS LAN 2017:

https://youtu.be/YKi3CCgUApw