Nettbrett i vurderingsarbeidet og undervisningspraksis

Bakgrunn og mål

Klasseledelse: økt delingskultur og samarbeid mellom lærene med observasjon og
kollegaveiledning, filme sekvenser av egen undervisning som utgangspunkt for
diskusjon og videreutvikling av undervisningspraksis.

Egenvurdering og refleksjon rundt elevens læring:utvikle egenvurdering også i elevsammenheng
  (§3-12 “Eleven.. skal delta aktivt i vurderingen av eget arbeid, egen kompetanse
og egen faglige utvikling”)
. Vi ønsker at eleven skal lære seg til å reflektere og snakke om faglig utvikling og dermed bli involvert i sitt eget læringsarbeid.

Underveisvurderingen og dokumentasjon: bruke filmopptak som en del av dette arbeidet.

Erfaringer underveis

Skoleåret 2013 – 2014 arbeidet  vi med innføring av IKT i vurderingsarbeidet vårt .

Viser til rapport for dette arbeidet på http://www.læringihordaland.no/ary/ikt/

Vi ønsker herved å utvide andel av lærere og elever som deltar.
Dette med bakgrunn i de erfaringer som ble gjort. Skolen skal i 2014 – 15 ha klasseledelse som fokusområde og det er avsatt planlagte økter gjennom skoleåret der lærerne skal samarbeide og jobbe sammen i grupper.Gjennom erfaringer og utfordringer dette skoleåret, ser vi at det er nødvendig at flest mulig lærere har tilgang til sitt eget nettbrett.

Oppsummering og veien vidare

Oppsummering :
14/15:
– Hvem har filmet elever innenfor områder:
– Comenius:
Elever på VG1 har deltatt i prosjektet og skoletur til Hellas.
På videoen oppsummerte de sine inntrykk og vurdering av deltagelse sammen med ungdommer fra Tyskland ,Nederland ,Spania og Hellas
– Faglig diskusjon på TIP-avdelingen der de  vurderte sine PTF-prosjekt
– Egenvurdering – elev/elev  – elev/lærer
– Instruksjons videoer TIP og HO
– Elevenes refleksjon omkring sin egen læring og motivasjon :
Vi må bli bedre på systematisering og planlegging,  videodokumentasjon og vurderingssituasjoner.

– Prøveeksamen 2015 :  2 BUA  og 2 HEA

 • Elever i utplasseringssituasjon : 2Bua – Elevene ser seg selv i aksjon. De må vurdere egen praksis. Litt variert ang. barnehagenes oppfølging ang. kontrakt / godkjenning fra foreldre. Barn som har godkjenning, men som ikke er tilstede i aktuelt tidspunkt.
 • Elever har sendt inn skjermopptak – lyd – bilde – presentasjoner i norskfaget
 • Kroppsøving – Elevene får se sine aktivitet direkte i etterkant sammen med lærer
 • Noen elever synes det er “kleint” å snakke inn i nettbrett / høre seg selv.

Hvilken nytte har vi hatt av prosjektet  ?
– Supert utstyr både nettbrett og telefoner
– Stor fremgang på deling av dokumenter – samskriving – planlegging – klasselærermøter / innkallinger / referat
– Lett å søke og dele dokumenter .
– IKT konsulent er engasjert i det meste som foregår – kursing – Google adm. / Education – Nettbrett og tlf. utstyr – Arduino
– Avdelingene har nyttet dette i vurderingsarbeidet – og produksjon av instruksjonsvideoer
– Refleksjoner rundt elevenes egen læring
–  Delingskultur / samarbeid mellom kollegaer
– Skolen har fremgang når det gjelder egenvurdering på elevundersøkelsen til \» GRØNN\» .
15/16: Neste år :
-Skolestart – Komme igang med Google -kontoer så tidlig som mulig
– Kollegabasert veiledning : Opptak av egen undervisning, utgangspunkt for samtale
– Nettbrett og film/samtale  som en naturlig del av veiledning / vurdering – tilbakemeldinger – underveissamtale – fremovermelding
– Alle lærerne / fagseksjoner / avdeling  skal gjennomføre minst ett eget prosjekt sammen med elevene.
– IKT – kons. er disponibel for kursing og oppfølging av kontaktlærere ved skolestart slik at vi kommer i gang med google kontoene for elevene.
– Tettere oppfølging av lærerne (Marianne og Einar kan f.eks. være med på planleggingsmøter)/ planlegging / samarbeid på avdelingene /
– Øke bruken av nettbrett / tlf . feks. i PTF som dokumentasjon  – ( elevene sin dokumentasjon – bilder / video – samtaler).

Utdrag fra vurderingsforskriftene :

 • 1.Forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem.
 • 2.Får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen.
 • 3.Får råd om hvordan de kan forbedre seg.
 • 4.Er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling.

(Mrk. : Her er det ikke snakk om karakterer )

Nye app’er / program som er tatt i bruk / testet dette skoleåret:
– Kahoot
– Screencast-o-matic
– Android app’er
– Wevideo b
– Videoshown
– Windows Moviemaker for PC

 1. – HFK kommer med løsning for Google Education for at alle skolene skal få tilgang for elever og lærere.
  – (Eksempelvis G+https://dataskole.wordpress.com/2014/01/09/g-som-laeringsplattform/ )
  – Vi har jo vært tidlig ute med Google, og ønsker en tidlig oppstart sammen med elevene neste skoleår.
  – Elevene får Office 365
  – Lærerne for dette installert til høsten også  ( Større samarbeidsmuligheter )

Hilsen

Marianne & Einar