Bytesize - Vaffelrobot

Bakgrunn og mål

Bygge et automatisk vaffeljern. Lære verkstedteknikker, matte, koding og engelsk fagspråk.

Nettside for Bytesize prosjektet

Målsettingar (pedagogiske mål)

Læringsmål:

Bli kjent med prosess som metode og praktisk kjent med produktutvikling frå idé til prototyp-

Fagmål:
Produksjon:
– forklare gangen i en arbeidsoppgåve frå idé til sluttprodukt

Engelsk
– bruke teknisk og matematisk informasjon [frå nettsteder som learn.adafruit.com]
– lese og skrive fagtekster med tilknyting til eige utdanningsprogram
– produsere samansette tekster i digitale medier

Matte
– rekna praktiske oppgåver [tid, bevegelse, flate, volum, temperatur, effekt, osb.]
– omforma ei praktisk problemstilling til ei likning, ein ulikskap eller eit likningsystem

Aktiviteter i prosjektet

AktivitetErfaringerFra mnd.Til mnd.
Arduino koding
Funksjonsspec 2013-10-02
Stekeflate 2013-11-06
Motor 2013-12-04
Teknisk tegning 2014-01-08
Bygge ramme 2014-02-05
Testing og ombygging 2014-03-05
Sette sammen system 2014-04-02
Utprøving og ombygging 2014-05-07
Steke vafler 2014-06-04

Erfaringer underveis

Prosjektet er en pedagogisk utforsking av hvordan 16-åringer kan lære matematikk og engelsk gjennom å designe og bygge sitt eget automatiske vaffeljern.

Oppsummering og veien vidare

Vaffeljernet