MDM i skolen

Bakgrunn og mål

Bakgrunn

Skolane i dag har ikkje en god løysning for å sette opp / tilbakestille ny-innkjøpte iPad-er.

Det finnes heller ingen enkel løysning for ein tilsett å handtera applikasjonsinstallasjon og vedlikehald.

Med bakgrunn av at skolen gjør alt manuelt og enkeltvis ved innkjøp, registrering og oppsett av IPad-er så vart det tiltenkt MDM løysing som et forbetringspotensiale.

Det ble avdekka et behov for å forbetre måten IPad-er vart handtert på skulane. Slik det er nå vart for tungvindt og tidkrevjande.

Mål

 • Lettare måte å handtere IPad-er på ved innkjøp og oppsett.
 • Gjøre det mogleg for en lærar å installere apper og gjøre endringar ved behov i undervisningssamanheng.

Aktiviteter i prosjektet

AktivitetErfaringerFra mnd.Til mnd.
Samtale med gruppa kor tankar og intensjonar for prosjektet ble til 01.05.2015 01.05.2015
Kim og Heine innhenta priser til utstyr skissert i prosjektet 01.07.2015 01.07.2015
Dokumentasjon prosjektplan 01.08.2015 01.08.2015
Deler mottatt 01.10.2015 01.10.2015
Opprette Apple ID for MDM konto 01.09.2015 01.09.2015
Opprette Apple ID for Serveren 01.11.2015 01.11.2015
Installerte OSX El Capitan for å få lov til å kjøpe OSX server 01.12.2015 01.12.2015
 Kjøpe og laste ned OSX server 01.03.2016 01.03.2016
 Installere OSX server og konfigurasjon 01.12.2015 01.12.2015
Testing og evaluering 01.01.2016 01.02.2016
Dokumentasjon og førebuing til presentasjon Dei Gode Døma 2016 01.02.2016 01.03.2016

Erfaringer underveis

 1. Få IT-Service til å opprette en skole e-post konto du ønsker bruke til Apple MDM løysningen. Slik som skolekode-apple@hfk.no
 2. Test e-posten og sjå til at den kan både sende og motta e-post.
 3. Opprette VPP og DEP via deploy.apple.com. (Viktig at rektor/Ass. rektor får beskjed om at det ringer et utanlands nummer for verifikasjon).
 4. Oppsett av MDM server: Viktig å ha tunga beint i munnen og at DNS er riktig satt opp.
 5. Bestilling må ein foreta hos Atea med sine godkjente DEP forhandlarar. (Hør med Atea direkte for liste over godkjente DEP forhandlarar).
 6. Gå inn via deploy.apple.com for å knytte de kjøpte eininga til din MDM server. (Her kan man søke på både IO og serienummer) NB: ALDRI trykk Disown Devices med mindre man faktisk skal kassere eller donere bort eininga.
 7. Via MDM server kan man da knytte eininga til forskjellige grupper eller personer etter ønske.
 8. Valgane for IKT-konsulenten nå er om dei vil sette opp eininga sjølv eller gje den til brukaren som da får auto oppsett ved første gangs pålogget trådløs tilkopling.
 9. Dersom eininga har en eldre versjon (slik som Ios 8) må man oppdatere den lokalt første gang før man ved seinare anledning kan fjernstyre oppdateringar for denne eininga.
 10. Oversikt over de fleste funksjoner og metodar for handtering av einingane via MDM server.

Oppsummering og veien vidare

Prosjektet har vært lærerikt.

Det har også gitt skolane ein enkel og billeg måte å handtere einingar og programdistribusjon for Apple produkta.

Det burde vidare ses på alternativ som gjør det mulig å knytte opp mot HFK IT-seksjonen og AD brukara.

 

Vegen vidare for oss i prosjektet vil vera to delt.

 • Bruke eksisterande løysning for handtering av Apple einingar og programmer
 • Se etter ei løysning som inneberer handtering av både Apple einingar og utlåns einingar som skole maskiner etc.