Onenote i undervisning

Bakgrunn og mål

Bakgrunn:

Bakgrunn for prosjektet er IKT-samhandling prosjektet , Nettbrett prosjektet og Dei gode døma.

Lærar har hatt mykje undervisning med Smart Board og bruk av tablett pc-ar i nettbrett prosjektet. Lærar hadde eit ønskje om å forenkle kommunikasjonen mellom lærer og elev. I tillegg var det eit ønske om at man kunne få kommunikasjonen til å vera i sanntid. Gjennom fleire år har elevane levert mindre og mindre på It`s Learning og klaga over at It`s Learning ikkje har vært brukarvennleg nok.

Lærar hadde eit ønskje om å gjeve elevane eit verktøy som gav lågare terskel for å levere oppgåver.

Mål:

Målet er å få ein læringsplattform som er strukturert og lett tilgjengeleg på flere enheter.

Aktiviteter i prosjektet

AktivitetErfaringerFra mnd.Til mnd.
Dei gode døma 2014 27.03.2014 28.03.2014
Forelesning om nettbrett i undervisning og adm prosjektet på ASV 27.03.2014 28.03.2014
Skolestart, tavleundervisning med bruk av Microsoft Onenote 2013 25.08.2014 02.03.2015
IKT-konsulent snakker med Opplæringa angående 365 for lærere og får noen lærere inn i prosjektet 27.10.2014 31.10.2014
Får tilgang til Office 365 da lærer er med i nettbrett prosjektet på ASV 03.11.2014
Lærer oppretter egen personlig notatbok til hver elev hvor de skal levere sitt arbeid 24.11.2014
Lærer oppretter en felles notatbok til elevene hvor de kan samskrive 24.11.2014
Lærer og IKT-konsulent tester at alt går som forventet og tilganger er riktige for både elever og lærere 24.11.2014 24.11.2014
Lærer oppretter en felles notatblokk for alle faglærere hvor elever kan få undervisningsmateriell fra alle lærerene sine 02.02.2015
IKT-konsulenten kontakter Opplæringa for å få tilgang for ASV til Onenote Class Notebook Creator 23.03.2015 27.03.2015
Lærer får tilgang til Onenote Class Notebook Creator 30.03.2015 30.03.2015
Lærere tester Onenote Class Notebook Creator 30.03.2015
Lærer skal bruke Onenote Class Room Notebook Creator 17.08.2015

Erfaringer underveis

Elevenes meininger så langt:

Fordeler:

 • Enkelt
 • Raskt
 • Organisert
 • Lettere tilbakemeldinger
 • Lettere å få med seg lærestoffet
 • Samskriving

Ulemper:

Diverse bugs

Oppsummering og veien vidare

Hva oppnår vi?

 • Elevene leverer oppgavene sine
 • Lettere for lærer å rette en oppgave
 • Enklere tilrettelegging i undervisningen
 • Forenkling av hverdagen…
 • Fremmer samarbeid, elev-elev og elev-lærer
 • Lettere å organisere undervisningsnotater

Lettere å integrere ulike undervisningsformer

 • Flipped Classroom
 • Animasjoner
 • Kan lett legge ved filer som vedlegg

 

Vegen videre:

Innføre \»Onenote Classroom\» for klasse 1Ela i alle fag fra begynnelsen av skoleåret 2015/2016.