Omvendt undervisning, kjøretøy

Bakgrunn og mål

  1. Bakgrunn for prosjektet Elevene skal lære å reparere kjøretøy. Dette er i hovedsak praktisk arbeid, men for at elevene skal kunne utføre arbeidet riktig og løse de nødvendige utfordringene trenger de noe teori. For å løse dette på en måte som gir elevene mest mulig praktisk arbeid ønsker jeg å bruke omvendt undervisning. Her legges undervisningene på video som elevene kan se hjemme. Da kan vi bruke tiden på skolen til praktisk arbeid. Om elevene er trøtte, sliter med å følge med eller er borte vil de ha tilgang på undervisningen som de ellers ikke ville fått med seg. Undervisningen kan også brukes senere for å repetere til prøver, eksamen og gjerne fagprøven. Det gir også større muligheter for differensiert undervisning, hvor elevene kan bruke den tiden de selv måtte ønske for å lære seg lærestoffet. Det vil ikke være undervisningsplanen til læreren/klassen som bestemmer progresjonen, men den enkelte elevs mulighet til å lære. Det er også enklere å ta i bruk egenvurdering hvor elevene dokumenterer utførte arbeidsoppgaver, vurderer eget arbeid og vurderer faglig måloppnåelse. Dette kan leveres tilbake til lærer som en videofil.

 

 

  1. Mål

Tett oppfølging gir bedre læring.

Arbeidet med lavere kognitive nivåer som basiskunnskapene kan eleven gjøre hjemme, mens arbeidet med høyere kognitive nivåer utføres på skolen hvor eleven får nødvendig oppfølging.

Opplæringsloven «opplæringen skal være tilpasset den enkelte elev». Med omvendt undervisning kan progresjonen styres av den enkelte elevs forutsetninger, det er ikkje læreren som styrer progresjonen med «tavleundervisning». Hver enkelt elev kan få tettere oppfølging slik at de kan nå ønskede mål.

Opplæringsloven «eleven … delta aktivt i vurderinga av eige arbeid, eigen kompetanse og eiga fagleg utvikling» i omvendt undervisning har eleven mer tid til å dokumentere hva eleven har gjort og vurdere resultatet samt faglig utvikling.

Aktiviteter i prosjektet

AktivitetErfaringerFra mnd.Til mnd.
Utvikle læringsvideoer, oppgaver og modeller 01.05.2015 01.07.2018
utforske temaet omvendt undervisning 01.05.2015 01.10.2015
Evaluere 01.07.2016 01.07.2016
Evaluere 2. år 01.07.2017 01.07.2017
Slutt Evaluering 01.07.2018 01.07.2018

Erfaringer underveis

1.12.2015

En positiv utvikling, elevene virker førnøyde og vi kan ha praktisk evaluering av alt arbeidet. For å få en bedre oversikt over hvor mye elevene arbeider med hver modul på skolen har vi innført time lister, her fører elevene timer hver uke. Har også satt forventet tid på hver modul slik at elevene kan følge med hvor lang tid de har brukt i forhold til  forventet. skulle de ha for lite tid må de arbeide mer hjemme.

 

Oppsummering og veien vidare

De fleste videoene lastes opp på siden

http://www.youtube.com/runeAUV