24.01.17

Utfordringene med omvendt undervisning er å få elevene til å arbeide. Det fungerer bra når jeg er i klasserommet hvor elevene arbeider med teori, men det er alltid noen elever som arbeider med praktiske oppgaver i verkstedet. Når elever arbeider i klasserommet og jeg er i verkstedet og hjelper andre eller noen har en prøve kan det være vanskelig for noen elever å fokusere på arbeidet de skal gjøre. Noen elever arbeider ikke med de teoretiske oppgavene uten at jeg er i klasserommet.

Har prøvd ut mange løsninger slik at elevene skal bruke tiden på skolen til skolearbeidet og lære. Hvis elevene får mulighet velger noen å gjøre annet enn det de skal. Jeg har tidligere prøvd med logg hvor elevene fører inn hva de har arbeidet med. Utfordringene var de samme her som med å få elevene til å arbeide, de som ikke gjorde arbeidet oppdaterte heller ikke loggen.

Det neste vi prøvde var å sette tid på hver modul og sette opp en oversikt over når hver enkelt skulle ha neste prøve. For hver uke setter vi opp plan for hver elev med hensyn til hva der skal arbeide med og når de skal ha prøver, jeg som lærer har hatt utfordringer med å følge opp når hver enkelt elev skal ha prøve. Dette har gitt utfordringene med å få elevene til å arbeide effektivt, noen elever blir ikke ferdig til de skal ha prøven og kommer ikke til meg og sier de skal ha prøven. For å løse dette slik at elevene arbeider mot prøven og ikke tror at de kan ha den når de blir ferdige delte vi litt på ansvaret. Det er nå elevens ansvar å komme til meg å si de skal ha prøven, hvis de ikke kommer til meg til tiden vi har satt opp prøve får de karakteren 1 på denne prøven. De får også en anmerkning for ikke å arbeide i timene. Det er satt av tilstrekkelig med tid på skolen for elevene å lære det nødvendige til hver prøve.

Har prøvd dette i noen uker og det virker som elevene arbeider bedre.

Publisert 24. januar, 2017 av runedanielsen

Legg igjen en kommentar