Utvidet bruk av Smartboard

Bakgrunn og mål

Bakgrunn

Flere lærere ønsker å ta i bruk smartboard i undervisningen, spesielt har vi fått inn et ønske fra en lærer på kjøretøy som bruker et web basert opplæringsverktøy (electude) som passer meget bra i sammen med smart board. Ønsket kommer også sterkt fra nye lærer som ønsker å ta i bruk smartboard i undervisningen. Skolen har fra før 4 stk. smartboard, disse er hyppig brukt, og vi ønkser derfor å gjøre dette verktøyet tilgjengelig for flere lærere. Det vil være lærere fra ulike studieretning program som deltar i prosjektet

Målsetning

Skolen ønsker at flere lærere skal nytte digitale hjelpemidler i undervisningen. I tråd med Fylkeskommunens IKT-strategiplan og skolens utviklingsmål. Vi ønsker vi særlig at nye lærer skal bli møtt med et teknologinivå som bidrar til fortsatt utvikling og engasjement.

Vi håper at prosjektet kan bidra til en mer motiverende undervisning både for elever og lærere, vi er også svært opptatt av at lærdommen videreformidles til resten av kollegiet. Det skal ikke være noen som helst form for tvangsinnføring av smartboard i klasserommet, men de som ønsker å ta i bruk teknologien, vil vi skal få muligheten til det.

Aktiviteter i prosjektet

AktivitetErfaringerFra mnd.Til mnd.
Innkjøp av utstyr 20.01.2014 31.09.2014
Utprøving, oppsett av utstyr. 01.04.2014 01.12.2014
Opplæring av lærere, deling av erfaringer internt. Involvering av elever. 01.10.2014 01.05.2015
Evaluering av prosjekt. Framføring av resultat for kollegiet 01.06.2015 31.06.2015
Deling av erfaringer eksternt med andre skoler. Prosjektavslutning. 01.08.2015 31.10.2015

Erfaringer underveis

Elisabeth demonstrerer eBEAM og bruk av Onenote i matten på møtet med Opplæringsavd. 24. april.

123