Bruk av IKT i vurderingsarbeid

Bruk av IKT i vurderingsarbeid

lydretting, skjermretting, videoretting

Bergen Katedralskole

Omvendt undervisning i matematikk og fransk

Omvendt undervisning i matematikk og fransk

Bedre tidsbruk i klasserommet, tilpasset opplæring gjennom bruk av «omvendt undervisning». Til bruk i fagene matematikk og spansk .

omvendt undervisning, video

Bergen Katedralskole

Bruk av dataloggere i realfagene

Bruk av dataloggere i realfagene

Utvikle gode øvelser med bruk av dataloggere i alle realfag

biologi, datalogger, film, fysikk, kjemi, matematikk, naturfag, pasco, video

Bergen Katedralskole