Bruk av dataloggere i realfagene

Bakgrunn og mål

Skolen investerte i 2012 kr. 100 000 i dataloggerutstyr til realfagene.

Lærerne skal få opplæring i bruk av dette utstyret og sammen utvikle gode elevøvelser til bruk i undervisningen i de enkelte programfag. Utvikle metodikk for gjennomføring av øvelsene. Målet er å lage en øvingsbank til deling .

Elevene på skolen skal få opplæring i bruk av dataloggere i realfagene og settes i stand til å utforske faglige problemstillinger med bruk av dataloggere. Å kunne bruke digitale verktøy i realfagene innebærer å utforske, måle, registrere, analysere, dokumentere og publisere digitalt. Det innebærer også å bruke digitale verktøy til å simulere forsøk som er tidkrevende eller farlig å gjennomføre. Det er også forankret i læreplanene i realfagene.

Bruk av dataloggere skal være en hjelp til å differensiere undervisningen og det skal være en naturlig del av arbeidsmåtene i realfag. En side-effekt er at elevene får bruke matematikk-kunnskapene sine ved at de får jobbe med grafer. I første omgang vil vi samle alle oppleggene i It\’s Learning – til intern bruk men tanken er at vi etter hvert kan dele erfaringene våre f.eks. ved å bruke FAU-kurs som nettverk for spredning og at dette legges ut på en felles plattform.

Prosjektet er forankret i ledelsen ved at prosjektansvarlig er avdelingsleder i realfag

Prosjektet er forankret i skolens utviklingsplan – under mål 3 Bruk av IKT i læringsarbeidet- mål for lærere:

 

3 Oppfylle IKT-krav i læreplaner Danne grupper som samarbeider på fagnivå og oppretter fagbank på It’s learning. Alle lærere legger ut minst en ressurs til deling. Dra felles nytte av gode fagressurser.Øke deling av undervisningsopplegg.

 

 

Aktiviteter i prosjektet

AktivitetErfaringerFra mnd.Til mnd.
Opplæring i bruk av dataloggere for lærerne 02.09.2012 30.11.2012
Lage mal for oppsett av forsøk og knytte læreplanmål opp mot utstyret 12.11.2012 26.01.2013
Teste ut innkjøpt videokamera 26.11.2012 21.06.2013
Utarbeiding av forsøk i ulike fag. Hver lærere skal bidra med minst ett forsøk 01.01.2013 30.09.2013
Fagvise samlinger med gjennomgang og demonstrasjon av forsøk i felles møtetid 01.09.2012 30.05.2014
Elevaktivitet i fagene 17.09.2012 30.05.2014
Kursing i nyinnkjøpt utstyr og programvare 08.11.2013 30.05.2014
Dei gode døma 2014 - Fysikkelever og lærere viser eksempler på bruk av dataloggere i fysikk og matematikk. 24.03.2014 29.03.2014
Idemyldring til prosjektet 01.09.2012 20.12.2013

Erfaringer underveis

Alle lærere som deltok i prosjektet måtte utarbeide minst ett forsøk i ett av sine fag og dette skulle testes ut med elevene og deles på It\\\’s Learning. Dette medførte at lærerne ble aktivisert i prosjektet og vi måtte etter ganske kort tid supplere med utstyr fordi det ble kamp om det utstyret vi hadde. Vi la også opp til introduksjon av programvaren i fellesskap. Lærere som ikke var tilstede fikk tilbud om egen opplæring på egne tidspunkter. Fysikk er det faget der utstyret har vært mest i bruk så langt, men vi har også utarbeidet forsøk i kjemi, matematikk, biologi og etter hvert også i naturfag. Elever og faglærer i de første gruppene som tok dataloggerne i bruk i fysikk ønsket tidlig å filme forsøkene og prøve film som dokumentasjon på utførte forsøk. Dette medførte at vi fikk behov for å prøve dette ut i større målestokk og gikk til innkjøp av et videokamera. Vi har fått styrket det faglige samarbeidet og delingskulturen mellom lærere i programfagene. Bruk av dataloggere inngår nå som en naturlig del av arbeidsmåtene i undervisningen. En annen sideeffekt var at elevene fikk presentere hvordan de jobbet med dataloggere i fysikk og matematikk på konferansen Dei Gode døma i mars 2013. Her fikk de demonstrert hvordan man kan bruke fagkunnskaper i matematikk sammen med fysikk. De viste også hvordan de brukte film som innlevering av elevøvinger. Elevene har uttrykt at utstyret er greit å bruk og at brukergrensesnittet på Capstone (programvaren)er overkommelig.

Oppsummering og veien vidare

Vi har laget en øvingsbank med et utvalg øvelser som kan brukes i de ulike realfagene. Lærerne har fått en bedre utgangspunkt og bedre motivasjon for å ta i bruk dataloggere i undervisningen. Dataloggerne kan brukes til å gjøre målinger på en enkel måte. Målet vårt fremover er at elevene skal kunne bruke dette utstyret til utarbeide sine egne forsøk i fagene. Vi fortsetter prosessen med å utvikle forsøk i flere fag og vi ønsker å videreutvikle lærerkompetansen fremover.
Vi ønsker også å teste ut hvordan nettbrett og mobiltelefoner kan tas i bruk sammen med programvaren.