Bruk av IKT i vurderingsarbeid

Bakgrunn og mål

Vi ønsker å ta i bruk nye muligheter i dagens teknologi til hjelp og variasjon i vurderingsarbeidet.
Digitale kommentarer i Worddokument, er tungvint, tidkrevende og kjedelige. Vi vil derfor prøve ut mer direkte metoder som lyd og videokommentarer og beholde gode velkjente markeringer.

Prosjektet er en videreføring av vårt forrige prosjekt: «Omvendt undervisning i matematikk og fransk»

Målet er at vi lærere vil kunne bli mer effektive evalueringsarbeidet. Vi tror at nye og mer varierende vurderingsmetoder, kan være spennende både for lærere og elever. Mer synlig elevarbeid og ulike former for tilbakemelding, vil kunne motivere elevene i større grad.

Oppsummering og veien vidare

Vi er 10 lærere som vil prøve ut ulike metoder, ulike retteprogram (iAnnotat, Adobe Acrobat reader), ulike dokumentformat (Word, OneNote, PDF), og ulike kommunikasjons-plattformer (It\’s learning, GoogleDocs, OneDrive, Microsofts Klassenotatblokk). Vi vil bygge på kompetanse uten for skolen, samarbeide lokalt og ha interne kurs, gjerne med eksterne kursholdere.