Omvendt undervisning i matematikk og fransk

Bakgrunn og mål

Bedre tidsbruk i klasserommet, tilpasset opplæring gjennom bruk av «omvendt undervisning». Til bruk i fagene matematikk og spansk.
Prosjektet er forankret i skoleledelsen og i skolens utviklingsplaner. Ledelsen er med i prosjektgruppa. I skolen sin utviklingsplan står det at alle lærere skal «møte krav om mer individuell og differensiert opplæring og bruke moderne teknologiske og digitale arbeidsmetoder». Prosjektet legger til rette for en mer individuell og differensiert opplæring fordi eleven kan tilegne seg fagstoff i sitt eget tempo og med så mange repetisjoner han ønsker. Når gjennomgang av teori blir flyttet til hjemmearbeid frigjør en tid til å rettlede elevene i den praktiske bruken av teorien i skoletimene.
Gjennom prosjektet med omvendt undervisning vil lærerne i prosjektgruppen få økt faglig-pedagogisk digital kompetanse og bidra til å utvikle en delingskultur, som er to av resultatmålene i utviklingsplanen under delmålet «IKT i læringsarbeidet». Videre er målsettingen vår at prosjektet skal legge til rette for at elevene skal kunne få bedre læringsutbytte, et annet av resultatmålene i utviklingsplanen.

Aktiviteter i prosjektet

AktivitetErfaringerFra mnd.Til mnd.
Valg av program og utstyr 03.09.2012 26.12.2013
Lage videoer 10.09.2012 30.05.2014
Elevaktivitet 10.10.2012 30.05.2014

Erfaringer underveis

Matematikk v/Øystein A
Jeg har prøvd ut omvendt undervisning med et par forskjellige teknikker. Jeg har lagt video vha smartboard, ipad-app og tegnebrett.
Erfaringen med laging av video var at det var delvis tidkrevende, samt at det krevde en del forarbeid for ellers ble videoene delvis usammenhengende. I tillegg var det greit at videoene var enkle, korte og greie, noe som begrenset valg av tema. Elevene ga tilbakemelding om at de også foretrakk kortere videoer, noe som gjør at man ikke alltid kan lage filmer til hele delkapitler, men må bryte dem ned i enkelttema. Dette kan også føre til mange videoer per tema, samt at lange oppgaver ikke nødvendigvis kan gjennomgås med den metoden.
Omvendt undervisning ga ikke bedre resultater på prøver, heller tvert om, men jeg mistenker at det ikke er videoene sine feil, men at elevene ikke jobbet mer med temaene slik intensjonen var. Min konklusjon er at jeg trenger flere metoder for å passe på at elevene jobber mer med temaet (quiz og bedre klasseledelse), siden det ikke ble noen tavleundervisning i 90 minutter fikk jeg inntrykk av at noen ikke klarte å konsentrere seg. Andre elever jobbet selvstendig under øktene og satte stor pris på videoene samt at de fikk bedre tid til å jobbe.
En ting som videoene ikke løser er at jeg pleier å ta tak i ting som kommer opp under gjennomgangen. Når det ikke er noen gjennomgang, kan det bli vanskeligere å finne nøkkelpunkt som akkurat disse elevene sliter med. Det er en videre utfordring for neste skoleår.

Matematikk 1P v/Atle N
Oppstarten
Da jeg startet opp, ~nov. 2012, med å produsere matematikk videoer var det for yrkesfag (elektrofag, teknikk og industriell produksjon, design og håndverk) samt vg3 Påbygg .
Jeg ble til å begynne med inspirert av Sal Khan (khanacademy.org) og patrickJMT.
Sistnevnte viser bare hendene sine og en hvit bakgrunn. Han bruker svart tusj (man hører friksjonen) samtidig som han forklarer og peker. Det er noen jeg har prøvd på selv og bildet er jo lett å igjennkjenne samtidig som det er ‘virkelig’ og ikke bilde av et IT-program der tusj er byttet ut med markør/pil.
Videoproduksjon
I år har jeg prøvd meg fram ved å ta skjermvideoer uten webkamera. Jeg tar i bruk freeware screencast-o-matic.com for å ta dem opp og publisere dem til YouTube. Fordelen med Yt er at elever kan se videoene på alle typer Operativ systemer og mobilapper.
Når jeg lager videoer kan det enten være rene teorigjennomganger eller eksempler, men i noen få tilfeller at videoen begynner med teori og avslutter med eksempel.
De siste videoene jeg har laget vha Smart notebook og tegnebret (Bamboo Wacom). Svart bakgrunn er mer behagelig enn hvit bakgrunn.
Struktur
Jeg har så langt ikke kommet skikkelig i gang når det gjelder å gi elevene lekser og feedback. I timene har jeg sagt at elevene kan se videoene som er relevante for det vi gjennomgår. Dette går helt fint og forringer på ingen måte matematikk undervisningen. Dersom elevene ikke har ørepropper/headset kan det av og til bidra til noe støy.
Campus Inkrement virker som et gunstig hjelpemiddel for å systematisere og strukturere videoer inn i kapitler og tema. Her kan man enkelt legge inn kontrolloppgaver.
Erfaringer
Positivt
• Tilrettelagt undervisning
• Variert undervisning
• Eleven har full kontroll på tempo / det er 5 ulike hastigheter på YT (0.25, 0.5, 1, 1.5 og 2)
• Mindre døtid: elever som venter på hjelp i timene ser videoer
• Ved fravær (sykdom) kan elever lettere ‘hente seg inn igjen’
• Når jeg får positive tilbakemeldinger gir det meg økt motivasjon til å gjøre en god jobb
Negativt
• Det er tidkrevende å produsere videoer
• Opphavsproblematikken

Fransk
Har laget noen videoer i grammatikk. Vi kjøpte inn nettbrett for å teste ut hvordan det kunne brukes til å lage videoer. En sideeffekt av dette ble at vi prøvde ut retting på nettbrett.

Oppsummering og veien vidare

Vi fortsetter med å lage videoer til høsten. Det har vært en lærerik prosess der vi har prøvd ut ulike type programmer og utstyr (PC, nettbrett, tegnebrett).