Betre læring med iPad!

Betre læring med iPad!

Utprøving av iPad på ulike studieretningar innan vidaregåande opplæring

Kvinnherad vidaregåande skule