Øystein Erstad sitt prosjekt

Bakgrunn og mål

Forbedre studieteknikk

Aktiviteter i prosjektet

Erfaringer underveis

Lære å bruke tankekart i forbindelse med repetisjon til prøver.