Evaluering av prosjektet fra de ansatte i Margaretastredet

Da vi startet prosjektet på høsten 2014 var det forskjellig nivå og motivasjon blant de ansatte for å gå i gang med nettprosjektet. Noen hadde mye erfaring med bruk av nettbrett, noen hadde mindre erfaring og andre igjen hadde aldri tatt i et nettbrett. Det var derfor en utfordring å lage et undervisningsopplegg for de ansatte som ivaretok alle. Opplæringen begynte på det mest elementære og etter hvert som prosjektet kom i gang ble det mye eksperimentering og hjelp til hverandre. Vi delte raust på kunnskapen og vi observerte at de ansattes økende kompetanse smittet over på elevene og deres motivasjon. Vi fant apper som kunne brukes av de fleste elevene, men også noen som måtte tilpasses den enkelte. Ansatte brukte nettbrettene aktivt til å lese aviser, google og ellers på mange av de daglige digitale arenaer. Det er en samlet oppfatning at prosjektet har vært inspirerende og for mange  åpnet den digitale verden for økt kunnskapen deres. Totalt sett har prosjektet vært særdeles vellykket og pr i dag bruker alle ansatte sine nettbrett i varierende grad.

Publisert 26. juni, 2015 av sveinolav

Legg igjen en kommentar