Prosjektet går mot slutten

Prosjektet går mot slutten og det er på tide å evaluere egen læring og undervisningsnytten i forhold til elevbruk.

Selv om jeg hadde en viss kjennskap til ipad fra før, var det mye nytt å lære. Menyene dukket ikke opp hvordan og hvor en helt hadde tenkt seg, så man fikk trykke en del for å lære enda mere.

Vi opplevde store problemer med lugging og bortfall av lyd og bilde når vi gikk via Apple TV til Smartboard. Flere apper, som f. eks Salaby, Elias og Propell kunne vært fint å vise fra ipad via Appletv og Smartboard, men det lugget så mye at det ble oppgitt. Der mistet jeg selv en ressurs som jeg hadde gledet meg til å bruke i morgensamlingene for samlet gruppe.

Det var også vanskelig å forstå at enkelte ipader ikke lot seg koble til nettet selv om konfigurasjonene var likt med de andre. Propell syntes jeg var en kjempegod app. Den krever nett-tilgang for å fungere, og man må huske på å laste ned en del moduler mens man har appen i brukermodus.

I Movie er også et flott program for å hente f. eks filmsnutter og sette dem sammen til en lengre sekvens. Det er enkelt å finne musikk som kan lenkes til filmen, og noen få trykk er alt som skal til før du har laget en filmsnutt med musikk til.

Puslespill viste seg å være hovedsaken i svært mange apper, og man trenger kanskje ikke ti apper for dette. Flotte apper til å lage puslespill fra egne bilder er for øvrig Puzzle Maker og Min egen puslespill-app.  Mange av elevene fikk raskt teken på puslespillene, mens andre ikke var så interesserte hverken i ipaden eller oppgavene.  Nettbrett er altså ikke det mest attraktive læremiddelet for alle elever. Enkelte som har f. eks kompakt Rolltalk vil kanskje ha mer utbytte av å fortsette med denne. Motoriske ferdigheter og kognitivt nivå er ganske viktige parametere sammen med elevens evne til å kommunisere om han eller hun har utbytte av at nettbrett brukes. Sanseorganenes fungering spiller også inn.

Jeg vil ut ifra erfaringer anta at nettbrett utvilsomt vil være et stimulerende læremiddel for elever med kognitiv alder fra to år og oppover.

Flittige

Publisert 29. april, 2015 av nettbrettkvardagsliv

Legg igjen en kommentar