Disse sidene er utdatert / ikkje lenger i bruk.

 

  

 

 

Verktøykompetanse


Her finn du opplæringsvideoar og brukerveiledning til digitale verktøy og ressursar du må ha kjennskap til som pedagogisk tilsett i Hordaland fylkeskommune. Kvar skule bør kartlegge tilsette sin verktøykompetanse jamleg. Dette for å få oversikt over eventuelle opplæringsbehov og individuelle ynskjer.

Vi anbefaler skulane å bruke undersøkinga utarbeidd av ePedagogane og Opplæringsavdelinga. Denne undersøkinga er knytt direkte til ressursane på nettstaden verktøykompetanse. Meir informasjon og tilgang til undersøkinga finn du her

 

Verktøykompetanse for elevar


Kvar skule har ansvar for gi elevane opplæring i digitale verktøy. Informasjon om elev-pc ordninga, programvare og framlegg til startkurs for elevane finn du her

Tilbakemelding

Ditt navn

E-post

Hva ønsker du å fortelle oss?