GOOGLE-VERKTØY


Tilsette og elevar i HFK har tilgang til Google-verktøy i G-suite for education. Google-verktøy eignar seg til digital samhandling, samarbeid og vurdering.


Logge på gskole i HFK
Kunne opprette dokument, regneark og  presentasjon
Kunne lasta opp/ned dokumenter og endre format, dokumenttype
Kunne laste opp plasskrevande filer som t.d. videoar
Kunne dele Google-dokument med grupper og personer
Kunne lage undersøkingar med skjema
Kunne bytte mellom Google-kontoar
Tilbakemelding

Ditt navn

E-post

Hva ønsker du å fortelle oss?