Bytte mellom Google-kontoar

Denne videoen viser korleis ein bytter mellom gskole-kontoen sin og ein privat Google-konto:

Med ein gskole-konto, har elevar og lærarar ubegrensa skylagring hjå Google. Samstundes er sikkerheitsnivået større og databehandlaravtala betre enn med ein privat Google/Gmail-konto.

Om ein har fleire kontoar, er det viktig at ein klarer å vere ryddig og vite kva konto ein er innlogga på. Tenesta Classroom har ein t.d. berre tilgang til når ein er innlogga med gskole-kontoen.


Lær meir:

  1. Kva er gskole og GAFE?

 

Tilbakemelding

Ditt navn

E-post

Hva ønsker du å fortelle oss?