Dele Google-dokument

Denne videoen viser korleis ein kan dele Google-dokument eller mapper med personar eller grupper:

Med gskole-konto er det no sikrare å dele dokument og mapper i Google Disk. Ved å dele mapper eller dokument i skyen med gskole-konto, kan ein samarbeide/samskrive på tvers av plattform og tid og stad.


Lær meir:

  1. Les meir om Google sine delingsinnstillingar her.
    1. Gå til Apps Learning Center.

 

Tilbakemelding

Ditt navn

E-post

Hva ønsker du å fortelle oss?