Å ta i bruk Google Apps for Education

For å få tilgong til Google Apps for Education, må skulen/organisasjonen opprette eit domene. Alle brukarane får tildelt ein konto, epostadresse og passord.

Når brukaren loggar seg på, kjem han til eit tomt område (=Google Disk) der ein kan opprette eit dokument, rekneark eller ein presentasjon. Dessutan kan ein leggje til ei rekkje andre verktøy.

Her finn du ein opplæringspakke.

Google Drive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbakemelding

Ditt navn

E-post

Hva ønsker du å fortelle oss?