Googleverktøy og GAFE

google

Her er presentasjonen på Dei gode Døma om video og GAFE

 

Her finn du meir om Google Apps of Education med Classroom som er gratis for skular.

  • Det er enkelt å bruke, gratis og tilgjengeleg for alle.
  • Alle endringer vert lagra med ein gong.  Du treng ikkje tenkje på backup. Alt vert lagra på Google-kontoen din, men du kan også laste dette ned på datamaskina di. Alt vert automatisk synkronisert.
  • Det er enkelt å samarbeide og samskrive på delte dokument. Ein kan publisere dokument på internett og gi andre rettar til å kommentere.
  • Det er mogeleg å bygge inn («embedde») innhald frå Google Docs inn i andre dokumenter, nettstader eller læringsplattformer som t.d. itslearning.
  • Det er gode søkjemoglegheiter i dokumenta dine.
  • Tidlegare versjonar kan hentast fram igjen. God historisk oversikt.
  • Du kan eksportere dine dokument til andre format som t.d. .doc og .pdf
  • Du kan enkelt dele ein eller fleire Google kalenderar med andre.

Den største ulempen er at det er ein del funksjonar ein finn i Office som ikkje er tilgjengelege i Googleverktøya. Det er også viktig å passe på at ikkje andre får fatt i passordet til din google-konto.

 

Tilbakemelding

Ditt navn

E-post

Hva ønsker du å fortelle oss?