YouTube

images (2)

YouTube  er verdas største nettstad for opplastning, visning og deling av videoklipp (Wikipedia). Er rekna som eit sosialt medium. Det er Google som eig YouTube, så for å kunne lage spelelister, kommentere videoar og laste opp eigne videoar må du logga på med Google kontoen din. Du kjem i gang på youtube.com

Du kan laste opp videoar frå datamaskina, telefonen eller nettbrettet ditt. Du lagar eit namn som fortel kva videoen handlar om, søkjeemne (tags) og type video som «education»

Du kan velje mellom tre ulike visningsalternativ på YouTube.

  1. Privat, der berre kontoeigaren kan sjå videoen når pålogga.
  2. Ikkje oppført, der du får ei lenkekode som kan sendast som lenkje eller byggjast inn på nettstad. Blir ikkje søkbar på YouTube.
  3. Offentleg og søkbar på nettet over heile verda. Kan spelast av utan pålogging.

YouTube kan brukast vidare i presentasjonar eller instruksjonsvideoar for fag, t.d. omvendt undervisning.

YouTube for teachers er eigne sider for lærarar som vil ta i bruk video og YouTube i skulen.

Tilbakemelding

Ditt navn

E-post

Hva ønsker du å fortelle oss?