Kommentere i eit Google-dokument

a. Merk setningen du vil kommentere
b. Klikk på «Comments»
c. Klikk på «Comment»
d. Skriv inn ein kommentar og klikk på «Comment»:

KOMMENTERE EIT GOOGLE DOKUMENT

e. Ferdig kommentar ser slik ut: kommentar i eit google dokument

Tilbakemelding

Ditt navn

E-post

Hva ønsker du å fortelle oss?