Laste opp filer til Google Disk

Her kan du sjå ein video om korleis ein lastar opp dokument til skylagringtenesta Google Disk, og korleis ein lastar ned dokument og konverterer til rett format.

Ein kan laste opp dokument til Google Disk på fleire måtar. Ein kan i innstillingar velje om Office-dokument som Word, Excel og Powerpoint skal konverterast til Google-format for vidare redigering i skya. Når ein ynskjer å laste ned desse dokumenta til eiga maskin, vil Google Disk konvertere desse til rett Office-format igjen.


Lær meir:

  1. Gå til Apps Learning Center.

 

Tilbakemelding

Ditt navn

E-post

Hva ønsker du å fortelle oss?