Studieteknikk og PLN

Ein effektiv studieteknikk vil gjere læringsarbeidet lettare.  Tradisjonelle metodar med blyant og papir kan i mange fag, kanskje alle,  erstattast med meir effektive digitale metodar som systematisk bruk av personlege læringsnettverk(PLN). Den tradisjonelle studieteknikken ligg sjølvsagt i botn for den digitale studieteknikken. Aftenposten har ein artikkel med 11 smarte studieteknikker, og her er ei videoførelesing om digital studieteknikk. Sjå i sidemenyen for å lære meir om dette.

Tilbakemelding

Ditt navn

E-post

Hva ønsker du å fortelle oss?