Digitale læringsressursar – Grunnkompetanse

-ha kjennskap til aktuelle læringsressursar i eigne fag (NDLA, Lokus og andre)

-ha kjennskap til aktuelle fagspesifikke digitale verktøy i eigne fag. Snakk med andre lærarar i faget ditt evt. avdelingsleiar. Sjå og vudering for læring og IKT i læring

-alle språklærarar skal kunne rettleie elevar i bruk av digital ordbok (Lær meir)

-vere medlem i FAU-gruppene (Fagleg arbeidsutval) i eigne fag, Kontakt faglærar på samme fag som du underviser i.

Tilbakemelding

Ditt navn

E-post

Hva ønsker du å fortelle oss?