Startkurs for nye elevar

Elevar i den vidaregåande skulen i  Hordaland fylkeskommune må kjenne til korleis digitale verktøy vert brukt administrativt og pedagogisk. Grunnkompetanse bør vere på på plass relativt raskt etter skulestart.

ePedagogane i Hordaland utviklar kvart år ein presentasjon som skulane kan nytte til opplæring av elevar ved skulestart, særskilt mynta på VG1. 

Presentasjonen må tilpassast tilhøva på den enkelte skule 

Skolestartkurs_per_15.07.16

 

 

Cursor_and_PowerPoint-lysbildefremvisning_-__Skolestartkurs_per_17_08_15-2_

Tilbakemelding

Ditt navn

E-post

Hva ønsker du å fortelle oss?