Planleggjaren

Planleggjaren er eit verktøy i itslearning som læraren  kan bruka til å laga arbeidsplanar  på startsida i faget. Ein leksjon i planleggjaren kan sjå slik ut:

planlegger

Ved hjelp av planleggjaren kan elevane lett  finne ut kva ein til ei kvar tid skal jobba med i faget.

Planleggjaren  kan leggjast ut slik at han tek for seg t.d. alle timane i faget  i ei veke i form av ein leksjon slik illustrasjonen viser.

Du kan velje ulike innstillingar på kva som skal visast, men det kan vera lurt å la han stå på «Denne dagen» eller «Denne veka» slik at du får opp det som gjeld for dei datoane du er i til ei kvar tid. Dersom  du vil sjå på noko som du har hatt tidlegare, kan du klikke på «Alle».

I ein leksjon i planleggjaren kan læraren leggje inn kompetansemål, informasjon, oppgåver, ressursar og aktivitetar.

Sjå video under for meir informasjon

Kjelde:https://www.itslearning.com/help/nb-NO/App
Tilbakemelding

Ditt navn

E-post

Hva ønsker du å fortelle oss?