MS OFFICE


Word, PowerPoint, OneNote og Outlook må kunne nyttast på ein funksjonell måte i læringsarbeidet.


NB. Ressursar og informasjon om Office 365 finn du her

 

Word

Formatere tekst (flytte tekst, skriftstorleik, skrifttype, farge, feit, kursiv
Endre utsjånad på dokumentet (marg, sidetal, topptekst, utskriftsformat)
Utskriftsformat
Klipp og lim (Kopiere eller klippe og lime inn tekst)
Setje inn bilete frå internett og andre Office program
Setje inn og redigere bilete, diagram, tabellar, objekt etc.
Lagre i ulike format (doc, docx, pdf, html)
Bruke retteprogram, setje inn merknader, spor endringar
Lage hyperkopling til nettstader eller andre dokument
Lage innhaldsoversikt
Sette inn sidetall
Endre språkinnstillinger

 

PowerPoint

Leggje til, slette og omorganisere lysbilete
Kopiere/setje inn lysbilete frå andre presentasjonar
Formatere tekst (font, storleik, farge, stil, linjeavstand og innrykk)
Utskrift (Skrive ut i ulike format)
Lysbileteframsyning (starte ein presentasjon, animasjon, overgangar)
Sette inn bilde og diagram
Sette inn video

 

OneNote

Kjenne til OneNote
Kunne opprette ei notatblokk og legge til inndelinger

 

Outlook

E-post og kalender

 

Tilbakemelding

Ditt navn

E-post

Hva ønsker du å fortelle oss?